Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kasım'da bütçe 3.12 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık 1.21 milyar lira oldu.

Verilere göre merkezi yönetim bütçesi geçen yıl Kasım ayında 3.39 milyar lira, Ocak-Kasım'da 8.27 milyar lira açık vermişti. Geçen yıl Ocak-Kasım'da 40.52 milyar lira faiz dışı fazla veren merkezi yönetim bütçesi, bu yıl Ocak-Kasım döneminde ise 5.803 milyar lira fazla verdi.

ÜMİT VERİCİ BİR TABLO YOK
Bütçenin tamamen vergi dışı gelirlerle desteklenen bir görüntü verdiğini belirten Oyak Yatırım Ekonomisti Gülay Elif Girgin, "Program tanımlı faiz dışı dengeye bakıldığında çok ümit verici bir tablo yok. Orada faiz dışı açık oluşuyor. Şu ana kadar hazine nakit dengesinde, işsizlik fonundan ve özelleştirmeden 7 milyar liralık transfer yapıldı. Aktarımlar şeffaflık açısından ciddi zarar veriyor. Takip edilemeyecek bir düzeye geldi" dedi.

Maliye verilerine göre Ocak-Kasım'da bütçe giderleri geçen yıl aynı döneme göre yüzde 18.6 artışla 239.54 milyar lira olurken, bütçe gelirleri yine geçen yıl aynı döneme göre yüzde 0.3 azalışla 193.19 milyar lira oldu.

Kasım ayında ise bütçe giderleri geçen yıl aynı döneme göre yüzde 2 düşüşle 20.942 milyar lira olurken, bütçe gelirleri yüzde 1 düşüşle 17.82 milyar lira olarak gerçekleşti.

Fortis Bank’tan bütçe rakamlarıyla yayınlanan notta, ''Kasım ayında merkezi yönetim bütçesi 1.2 mlr TL faiz dışı açık verdi. Bu da geçen Kasım ayındaki 2.1 milyar TL düzeyindeki faiz dışı fazla ile karşılaştırıldığında, mali görünümdeki bozulmanın devam ettiğine işaret etti. Bu bozulmada faiz dışı giderlerdeki artışın rol oynadığı görülüyor. Ancak, bazı vergi kalemlerindeki kayma da daha olumlu bir görünümü engellemiştir. Bizim hesaplamalarımıza göre, IMF tanımlı merkezi yönetim bütçe faiz dışı açığı 12 aylık birikimli değeri GSYH’nin yüzde 1.7’sine yükselmiştir, KİT ve bütçe dışı fonları da dahil eden program tanımlı konsolide kamu sektöründe ise bu oran yüzde 1.3 olmuştur. Yıl sonunda konsolide kamu sektöründe açığın yüzde 2.1 olan resmi tahminden biraz daha iyi gelebileceğini tahmin ediyoruz.'' denildi.