Türk-İş'ten yapılan açıklamada, çalışanların mutfak harcamasının bazı marketlerde Ramazan ayı öncesi uygulanan kampanya ve promosyonların etkisiyle fazla değişmediği ifade edildi.

Açıklamada, ''Ancak elde edilen gelirin yetersizliğiyle gıda harcamalarında bile kısıntıya gidilmesi nedeniyle ramazan bir anlamda 'boş mutfağa' geldi'' görüşüne yer verildi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması zorunlu gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) bu ay 740,90 lira olarak hesaplandığı belirtilen açıklamada, gıda ile birlikte yapılması zorunlu olan kira, yakacak, elektrik, su gibi konut, ulaşım, giyim, sağlık, eğitim ve Benzeri harcamalar da dikkate alındığında, ''insan onuruna yaraşır bir yaşama düzeyi'' sağlamak yapılması gereken harcama tutarının (yoksulluk sınırı) 2 bin 413,35 liraya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kuşkusuz hesaplanan bu tutar ücret düzeyi olmayıp haneye girmesi gereken toplam gelirdir. Ancak çoğu zaman ailede çalışan sayısı bir kişiyle sınırlı kalmakta ve başkaca bir gelir kaynağı söz konusu olmamaktadır. Elde edilen gelirin yetersiz ve çoğunlukla birden çok hane halkı bireyinin tek gelir kaynağı olması yoksulluk sorununu yakıcı hale getirmektedir. Yaşanan bu toplumsal gerçeklik özellikle 'Ramazan ayı' döneminde 'yoksula yardım' politika ve uygulamalarını ön plana çıkarmaktadır.

Dört kişilik ailenin sadece beslenebilmesi için yapması gereken harcama tutarı yürürlükteki asgari ücretten 195 lira fazladır. Diğer bir ifadeyle asgari ücret dört kişilik ailenin mutfak harcamasına sadece 22 gün yetmektedir. Kira, ulaşım, elektrik, su, yakıt ve benzeri diğer zorunlu harcamalar da eklendiğinde yapılması gereken harcama tutarı daha da artmakta, aradaki fark açılmaktadır. İzlenen gelir politikası ile ücret gelirlerinde yapılan/yapılmaya çalışılan yetersiz artışlar çalışanların geçim şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır.''