Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, toplantıda büyük ölçüde istihdam ve işsizlikle ilgili konular üzerinde durduklarını söyledi.

Çiçek, 2023 için her alanda hedefler belirlendiğini, istihdam konusunda da iş gücü piyasasındaki yapısal sorunların çözülmesi ve işsizlik sorununa kalıcı çözümlerin bulunmasına yönelik olarak istihdam stratejisi hazırlandığını söyledi.

"Buna uygun eylem planları var. Bunlar da ortaya konulmaktadır" diyen Çiçek, "Bu strateji dört eksen üzerine inşa ediliyor. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması ve istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi, önümüzdeki dönemde en çok üzerinde duracağımız konulardır" şeklinde konuştu.

Çiçek, ''İstihdam paketiyle ilgili somut bir şey söyleyebilir misiniz? Ne zaman hayata geçecek?'' sorusu üzerine, bunların bir kısmını hayata geçirdiklerini belirtti.

İstihdam üzerindeki iş yükleri konusunda bazı indirimlerin yapıldığını, genç ve özürlü çalıştırmayı teşvik edici uygulamaların yürütüldüğünü ifade eden Çiçek, ''Türkiye devamlı büyüyor. Bu büyümenin altında da hükümetin sağladığı teşvikler var. Türkiye büyümesini sürdürdükçe, yatırımlar arttıkça, zaten istihdam da belli ölçüde artmaktadır'' diye konuştu.

NİTELİKLİ ELEMAN
Bir konu üzerinde durduklarını kaydeden Çiçek, bir tarafta işsizler olmasına karşın bazı işverenlerin nitelikli eleman bulunamadığına dikkati çekti. Çiçek, şunları söyledi:

''Bu da eğitim sisteminin yeni baştan gözden geçirilmesiyle alakalıdır. Şahsi kanaat olarak ifade edeyim, bu 8 yıllık eğitim meslek liselerini; eğitimin 8 yıl olması, 9 yıl olması, 11'e çıkması, 13'e çıkması, bunlar hep arzu ettiğimiz şeylerdir. Bunda en ufak tereddüt yok. Ama 8 yıl, 9 yıl, 11 yıl hep aynı şeylerin tekrarıyla bu ülkede bir mesleksizler sınıfı...

Dikkat ederseniz, o işsiz olanlara sorduğunuzda, önemli bir kısmı, 'Ben lise mezunuyum' diyor. Lise mezunu olmak, tek başına istihdamı kolaylaştırmıyor. Onun için İşsizlik Fonundan önemli kaynakları ayırmak suretiyle insanlarımızın beceri, nitelik sahibi olması noktasında İŞKUR vasıtasıyla, valiliklerimiz birçok yerde kurslar açtı. Buna dönük Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, daha yoğun bir çalışma içerisinde.

Bir kısım yerlerde meslek odaları bu işin içinde. Onun için, işsizliği azaltmanın yolu, insanımıza nitelik kazandırmaktan geçiyor. Onun için gerekli fon var. Mühim olan işsiz vatandaşlarımızın, 'Ne olursa yaparım' düşüncesinden çıkıp, 'Ben şu işleri yaparım' tarzında bir noktaya gelmesi lazım.

Bize de siyaset adamı olarak birçok kişi gelir, illere gittiğimizde elimize notlar verirler, bu notların çoğunda 'Ne iş olursa yaparım'... Bir kişi 'Ne iş olursa yaparım' diyorsa, hiçbir iş yapamaz demektir. Onun için bir işi yapabilir hale gelmesi lazım. Bunun için önemli imkanları seferber ettik. İşsiz vatandaşların buralara müracaat etmesi gerekecektir."

"SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILAN BAŞÖRTÜLÜLER"
Bir gazetecinin, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sigortasız çalıştırılan başörtülüler olduğunu söyledi. Değerlendirmeniz nedir?'' sorusu üzerine Çiçek, şunları kaydetti:

''Kim kayıt dışı çalıştırılıyorsa, ister başı örtülü, ister başı açık, bu yasalarımıza göre müeyyidesi olan bir durumdur. Başın örtülü olması, açık olması, kadın olması, erkek olması hiçbir şeyi değiştirmez. Zaten Türkiye'de en çok sıkıntı çektiğimiz konuların başında kayıt dışı istihdam geliyor. O istihdam paketinin içinde o konuyla ilgili önemli düzenlemeler var. Gündeme geldiğinde zaten onları da görebilecekseniz. Esas olan herkesin kayıt içinde çalışmasıdır. Türkiye'de en çok sıkıntı çekilen konuların başında bu geliyor. Başörtülü olması, ayrıca değerlendirilecek konu değil. Kayıt dışı kavramı altında değerlendirilmesi gerekir.''

KAMU ALACAKLARI
Gençlik politikalarının belirlenmesi, takibi ve koordinasyonunu sağlayacak Türkiye Gençlik Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun tasarısının imzaya açıldığını söyleyen Çiçek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin taslağın Bakanlar Kurulu'na gelmediğini belirterek şöyle konuştu:

''Takdir edersiniz ki, tasarıyı çıkarırken birçok şeyi gözetmek gerekecek. O nedenle bunu en kısa sürede gündeme getirmeye çalışıyoruz. Geldiği anda da zaten Meclis'te öncelikle yasalaşsın diye bir kararımız var.''