Şangay Birleşik Endeksi'ndeki gerileme yüzde 7.3, Şenzen Teknoloji Endeksi'ndeki gerileme de yüzde 8.3 oldu.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan ve "Küresel Ekonominin Lokomotifi" olarak tanımlanan Çin ekonomisi yaz aylarından bu yana yavaşlama sinyalleri veriyor.

Çin'e dair endişelerin ardında, ülkenin geçen yıl yıllık büyüme hedefini yüzde 7 olarak belirleyip, büyümenin yapısını da yatırım-ihracat ikilisinden hizmet sektörü-iç tüketim ikilisine doğru kaydıracağını açıklaması yatıyor.

Çin'de yaşanacak bu yapısal dönüşümün küresel ekonomideki dengeleri de bozmasından endişe ediliyor.