Nişantaşı'ndaki 16 katlı City's için Danıştay'dan "kaçak yapı" kararı çıktığına ve bu süreç sonucunda AVM içerisinde yer alan dükkânların ruhsatlarının iptal edilebileceğine dair Sabah gazetesinde yayınlanan haber hem kamuoyunu hem de alışveriş merkezi yönetimi sarstı.

Söz konusu haberde; mağazaların ruhsatlarının iptali, yeni bir plan tadilatı yapılması ve binanın bu plana uydurulması gerektiği belirtildi.

Gelişen süreç ise şöyle anlatılıyor:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 13 Temmuz 2005 tarihinde 1/5 binlik imar planını değiştirerek, Şişli Terakki Vakfı'nın Nişantaşı'ndaki arazisini okul alanından çıkarıp turizm ve ticaret alanı ilan etti. Ardından Nişantaşı City's AVM'nin inşaatına başlandı. Yaklaşık 150 milyon dolara mal olan ve 14 ayda yapılan AVM, 18 Ocak 2008'de kapılarını açtı. Ancak, binaya 8 emsal (yapılaşma oranı) izni verilmesi ve 1600 araçlık otoparkın getireceği yükün tartışmaları da beraberinde geldi.

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Kemal Akar ile Avukat Hatice Bayram, inşaat sürerken, imar planındaki değişikliğin iptali için mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde gelen bilirkişi raporunda, 17 katlı merkez için, "Yapı yoğunluğu, trafik yoğunluğu ve emsal değerinin 8 olması kamuya büyük yük getiriyor. Üst ölçekli planlar onanmadan inşaata başlanması, ilçe belediyesinin yetkisi olmamasına karşın avan projeyi onaylayarak uygulamaya başlanmasına izin vermesi şehircilik ve kamu yararına aykırı bir durumdur" denildi. İstanbul 3. İdare Mahkemesi de 16 Ocak 2008'de yani açılıştan 2 gün önce arazinin plan tadilatını iptal etti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi ve Terakki Vakfı kararı temyiz etti. Son sözü ise Danıştay söyledi.

6. Daire, 6 Kasım 2009'da aldığı 2009/10822 sayılı kararla söz konusu arazinin okul alanından çıkarılarak ticaret, turizm alanı ilan edilmesine ve yaklaşık 8 emsale denk gelecek şekilde yapılaşmaya açılmasına olanak tanıyan imar planını iptal etti. Böylece City's AVM kaçak, buradaki ünlü mağazaların ruhsatları da geçersiz hale geldi.

Kararda özetle şöyle denildi: "Plan tadilatının yapı ve trafik yoğunluğu ve 8 emsal değeri ile kamuya yük getirdiği, emsal değeri ile diğer yatırımlar için örnek oluşturacağı görülmüştür. Yapının ürettiği toprak rantının kamuyla paylaşımı konusu ile ilgili çözüm üretilmemiştir. Tüm parsele yapılaşma izni verildiği, zemin altı katların donatı hesabının dikkate alınmadığı, eşdeğer nitelikte eğitim alanı planlanmadığı, şehircilik ilkelerine, kamu yararına uyulmadığı anlaşılmıştır."

CITY'S YÖNETİMİ İDDİALARI REDDETİ
Görüşlerine başvurduğumuz City’s Nişantaşı Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kazım Çizmeci'den ise konuya ilişkin açıklama geldi.

Haberin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çizmeci, işyeri sahiplerinin herhangi bir zararla karşı karşıya kalmadığını, endişeye gerek olmadığını ifade etti.

Çizmeci şunları söyledi:
"6 Ocak 2010 tarihinde bir gazetede çıkan "Danıştay'dan City's yapısı için hukuka aykırı kararı" devamında City’s Nişantaşı binasının hukuka aykırı olarak inşa edildiği ve binanın kaçak duruma düştüğü haberi doğru değildir.

Söz konusu dava İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi iki kişi tarafından, İBB Meclis onama kararına karşı itirazen açılmış olup, bu davada yatırımcı olan şirketimiz davanın tarafı değildir.

İdari davalar işlem bazında münferit davalar olup, meclis kararına karşı açılan bu dava sonucunun; müktesep hak haline gelen City’s iskan belgesini veya işyeri ruhsatlarını etkilemesi söz konusu değildir.

City’s Nişantaşı yapısı hakkında kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi ve binanın hukuka aykırı olduğunun iddia edilmesi, gerçek olmayan yanlış algıların doğmasına neden olacaktır. Üstelik City's’in tarafı dahi olmadığı hukuksal sürecin sonucunda da müktesep haklarına herhangi bir zarar gelmeyeceği açıktır.

'YASAL PROSEDÜR TAMAMLANMIŞ VE YASAL İZİNLER ALINMIŞTIR'
Kaldı ki binanın yapısına ait her türlü yasal prosedür tamamlanmış, gerekli tüm yasal izinler inşaat tarihinde hukuken geçerli olan imar planı ve inşaat ruhsatı gereğince hukuken geçerli imar planı ve projesine uygun olarak tamamlanmıştır. İnşaatın tamamlanmasını takiben alışveriş merkezimizin; yapı kullanma izin belgesi (İskan belgesi) alınmak sureti ile tüm resmi işlemler zamanında, eksiksiz şekilde ve hukuka uygun olarak tamamlanmıştır."