İngiliz yüksek mahkemesi Privy Council'in geçen ay sonundaki kararıyla temerrüt nedeniyle Altimo'da rehinli olan yüzde 13.8 oranındaki Turkcell hissesine Altimo'nun el koymasına izin vermemesi ve Çukurova Holding'e hisseleri geri alma imkanı tanımasının ardından, mahkemenin vereceği ikinci kararda söz konusu hisselerin bedelini 1.6-2.5 milyar dolar arasında belirlemesi bekleniyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Çukurova Grubu Turkcell'deki kontrolünü korumaya kararlı ve grup söz konusu hisseler üzerindeki rehni kaldırmak için 2 milyar dolara kadar çıkabilecek bir finansman paketi üzerinde çalışıyor.

İngiliz yüksek mahkemesi Privy Council 30 Ocak'ta açıkladığı kararında, Çukurova'nın Altimo ile 2005 yılındaki kredi anlaşmasında temerrüde düştüğünü ve Altimo'nun o dönem hisselere el koymasını haklı bulduğunu belirtirken, diğer yandan krediyi geri ödemesi durumunda Çukurova'ya hisselerini geri alma imkanı tanınmasına hükmetti.

Privy Council, aynı karar kapsamında, Çukurova'ya hisselerini geri alma fırsatı verecek hükmü belirlemek için yeterli bilgiye sahip olmadığını, bu nedenle taraflardan daha fazla bilgi istediğini ve daha sonra bir karar daha alacağını açıkladı.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın verdiği bilgiye göre, "Turkcell'in yüzde 13.8 hissesi üzerindeki rehnin kaldırılmasının bedelini Privy Council önümüzdeki bir ay içinde belirleyecek. Bu bedelin Çukurova'nın global borçlanma faizlerine bakarak yaptığı hesaplamalarına göre 1.8-1.9 milyar dolar, Altimo'nun temerrüt faizini dikkate alarak yaptığı hesaplamasına göre ise 2.5 milyar dolara yakın olması bekleniyor" dedi.

Çukurova Grubu'nun finansman paketi üzerinde birden fazla banka ile görüştüğünü söyleyen aynı kaynak, Çukurova Grubu'nun alınacak kredinin yaklaşık yüzde 70 daha fazlasını finansörlere teminat olarak göstermek zorunda kalacağını söyledi.

Çukurova'nın söz konusu finansman için aralarında Genel Enerji, Noksel Çelik Boru'nun olduğu iştiraklerindeki hisselerini ve Turkcell'in Çukurova'nın payına düşen ve hissedarlar arasındaki sorunlar nedeniyle dağıtılamayan temettüyü de teminat gösterebileceği belirtiliyor.

Privy Council'in kararının davanın temelini Çukurova'nın Altimo'dan kullandığı kredinin geri ödenmesi olarak yorumladığını belirten konu hakkında bilgi sahibi diğer bir kaynak ise, "Bu durumda mahkeme en yüksek bileşik faizi işleterek paranın geri ödenmesini isteyebilir. Ancak bu durumda dahi Çukurova'nın elinin daha güçlü olduğunu ve bu parayı ödeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Turkcell'in dünkü kapanış fiyatı olan 10.95 liraya göre piyasa değeri 24 milyar lira (13.7 milyar dolara) seviyesinde bulunuyor. Buna göre Turkcell'in Alfa tarafından rehin tutulan yüzde 13.8 hissesinin değeri 1.9 milyar dolara denk geliyor.

Hissedar tartışmalarının yönetim kurulunun stratejik kararlar almasına engel olduğunu ve Turkcell'in yurtdışında satın alma seçeneklerini ve genişleme sürecini sınırladığını belirten analistler, temettü dağıtımını da engelleyen uzlaşmazlıklar ve şirketin Türkiye pazarı bağımlılığı nedeniyle piyasa değerinin baskı altında kaldığı görüşündeler.

Hissedarlar uzlaşmazlığı ve son iki yılın temettü dağıtımının gerçekleştirilememesi nedeniyle Turkcell hisseleri son bir yıllık dönemde yüzde 16 getiri ile aynı dönemde yüzde 35.5 yükseliş kaydeden İMKB 100 endeksinin altında performans gösterdi.

Bir diğer kaynak ise hissedarlık konusunun çözümü ile beraber Turkcell hisselerinin yukarı yönlü potansiyeli olduğunu belirterek, "Çukurova, Turkcell'deki kontrolünü kaybetmek istemeyecektir, dolayısıyla hisseler için, primli de olsa, mahkemenin belirleyeceği tutarı ödeyecektir" dedi.

Çukurova, TMSF'ye olan borçlarının ödenmesi amacıyla, Rus Altimo ile 2005 yılında bir finansman paketi üzerinde anlaşmıştı. Toplam 3.3 milyar dolarlık finansman paketinin 1.6 milyar dolarlık bölümü Altimo'ya yüzde 13.22 oranında Turkcell hissesi satılması karşılığında ödenmişti. Geri kalan 1.7 milyar dolar ise kredi olarak alınmış ve bu kredi karşılığında Çukurova sahip olduğu yüzde 13.8 Turkcell hissesini rehin vermişti.