Davos 2011: Ekonomik büyüme için 3 fırsat

Bu yılki Davos Dünya Ekonomi Forumu'nda esas sorun, ekonomik toparlanma ve krizden çıkış yolları olacak.

Haberler 25.01.2011 - 12:50

Davos 2011: Ekonomik büyüme için 3 fırsat

Zirve öncesindeki tablo, öncekilere göre bazı farklılıklar içeriyor. Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri 2010'ü ekonomik büyüme yaşayarak atlatırken, Avrupa ve Kuzey Amerika'da durum tam tersine.

Avrupa ülkelerinin çoğunluğu işsizlik, kamu harcamalarının kesilmesi ve finansal yeniden yapılanmaları içeren reform programlarıyla haşır neşirler.

Bu durum, Batı Avrupa ülkelerinin kendilerine olan güvenlerini sarsarken, dünyanın geri kalanının Avrupa'nın krizden çıkabilme kabiliyetine sahip olup olmadığı yönündeki kaygılarını artırdı.

Ancak Avrupa ülkelerinin karşı karşıya oldukları sorunların varlığı, büyüme potensiyallerinin gözardı edilmesine yol açmamalı.

Avrupa'nın yaşlanan nüfusu, kaynakların sınırlılığı ve teknolojik gelişmeler, eğer faydalanılırsa, Avrupa ekonomilerinin yeniden canlanmasını sağlayacak alanlar olarak görülebilir.

BİRİNCİ FIRSAT: YAŞLANAN NÜFUS
İngiltere'nin aralarında bulunduğu Kuzey Avrupa ülkelerinin bir gerçeği, nüfusunun hızla yaşlanmakta olması.

İngiltere'de önümüzdeki 10 yılda, 60 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 17 oranında artacağı biliniyor.

Yaşam süresinin de uzamakta olduğu hesaba katıldığında, bu nüfus grubunun farklı alanlardaki taleplerinin hızla artacağı söylenebilir.

Bu grubun öncelikli talepleri sağlık hizmetleri, finansal hizmetler ve turizm alanında olacak.

İKİNCİ FIRSAT: KISITLI KAYNAKLAR
Önümüzdeki yirmi yılda dünya nüfusuna 1 milyar kişinin daha katılması, dünyada tüm kaynaklara olan talebin artacağı anlamına geliyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan artış, gıda fiyatlarının yükselmesi, su kaynaklarının daha değerli hale gelmesi, bu yönde göstergeler.

Dolayısıyla dünyanın sınırlı kaynakları, ekonomik büyüme doğurabilecek fırsatlar olarak da görülebilir.

Enerji alanında fosil yakıtlarından uzaklaşılması, yenilenebilir enerji alanını bir fırsat haline getiriyor.

Kalkınmakta olan ülkelerdeki yeni orta sınıflarının talepleriyse, tarım ve gıda alanında yaratıcı fikirlere duyulan ihtiyacı ve girişimleri doğuracaktır.

ÜÇÜNCÜ FIRSAT: TEKNOLOJİ
Eğitim, kimya, kamu hizmetleri, ulaşım ve tüketici malları sektörlerinin, teknolojik yeniliklerle değişim geçireceği açık.

Dünyada iki milyar internet kullanıcısı var ve iletişim dünyayı küçültüyor.

İnternet bağlantılarının hızlanması ve cep telefonlarıyla diğer taşınabilir elektronik gereçlerin, gündelik hayattaki kulanımının artması, yeni fırsatları beraberinde getiriyor.

YENİ DÖNEM, YENİ FIRSATLAR
Aile ve hükümetler bazında, ekonomik daralmanın yaşandığı günlerde, yeni büyüme fırsatlarını hatırlamakta fayda var.

Bu fırsatlar, ekonomik büyümenin ve krizden çıkışın hızını artırabilirler.

Geçtiğimiz on yılın, borca dayalı tüketim kültürü, artık sona erdi.

Bu yeni dönemde avantajlı ülke ve şirketler, varolan fırsatları değerlendirenler olacak.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümenin bu fırsatlarla sağlanacağını tahmin edebiliriz.

Davos Forumu, dünya liderlerinin, sorunları ve bu fırsatların da aralarında bulundukları çözüm alternatiflerini tartıştıkları bir platform olması nedeniyle önem taşıyor.

Yazı: Mark Spelman (Strateji Uzmanı, Uluslararası Danışmanlık Şirketi Accenture)

Sayfa Yükleniyor...