Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezince (STEAM) düzenlenen "Özel Sektör ve Etik Arenası"nın açılışında konuşan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, Türkiye'nin etik alanda 3 noktada önemli gelişme kaydettiğine dikkat çekti. Hazırlanan ticaret kanunun, kamu ihale kanununun ve kayıt dışılıkla mücadelenin önemine dikkat çeken Zachau, "Herkesin her istediğini yapabilmesi iyi değildir, ticari işlemlerde yetkin düzenlemeler olmalı" diye konuştu.

Ticaret Kanunu'nun en başta beklenen reformlardan biri olduğuna dikkat çeken Zachau, "Bu yasanın çıkması hesap verilebilirliğin altını çizecek, mali raporlamayı ve küçük pay sahiplerinin haklarının korunmasını sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Kamu satın almalarının da ciddi etik değerleri gerektirdiğini belirten Zachau, sağlanacak şeffaflıkla daha fazla yatırımcının Türkiye'ye çekilebileceğini ifade etti.

Kamu ihale kanununun etik alanını rahatlatacak şekilde olması gerektiğini belirten Zachau, kanunda yapılacak değişikliklerin kamu satın almaları ile ilgili değişiklikleri de içerdiğine dikkat çekerek "Bu, düzenlemeler Türkiye'deki satın almaları daha da şeffaflaştıracak. Yabancı yatırımcılar arasında teklif verenlere birtakım alanları açacak" diye konuştu.

Kayıt dışı ile mücadelenin önemine de dikkat çeken Zachau, "Kayıt içine girmek uzun vadede kar demektir. Belki kısa vadede bir yükü vardır ama bu sayede uzun vadede daha fazla verimlilik sağlıyorsunuz" dedi. Zachau, hükümetin hazırladığı kayıt dışı ile mücadele eylem planına Dünya Bankası olarak destek verdiklerini söyledi.