NTV

DB: Türkiye bu yıl yüzde 2.9 büyür

Ekonomi

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıl yüzde 2.9 büyüyeceğini, sonraki yıllarda makro görünümün daha olumlu olacağını öngördü.

Türkiye ekonomisi için bu yıl yüzde 2.9 büyüme öngören Dünya Bankası, ekonomik aktivitede gerçekleşen yeniden dengelemenin devam edeceğini sonraki yıllarda Türkiye'nin makroekonomik görünümünün daha olumlu olacağını belirtti.

Banka ilk kez yayımladığı ve bundan sonra Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlamayı planladığı, "Türkiye Ekonomi Notu"nda yıl sonu enflasyon beklentisini ise önceki öngörüsü olan yüzde 7 seviyesinde, TCMB'nin yüzde 6.5'lik tahminin hemen üzerinde sabit tuttu.

Dünya Bankası Türkiye Başekonomisti Marina Wes Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türkiye'de geçen yıl görülen büyüme oranları sürdürülebilir değildi. Bu seviyede büyümenin büyük ölçüde hızlı kredi büyümesi ve güçlü iç talebe dayandığını ve bu yıl için beklentimiz olan 'yumuşak iniş' senaryosunun Türk ekonomisi için son derece çekici olduğunu düşünüyoruz... Evet, yüzde 3 yüzde 8.5'ten çok daha küçük bir büyüme, ancak orta vadede yumuşak inişin ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılacağına inanıyoruz" dedi.

Dünya Bankası'nın büyüme konusundaki güncel tahminleri 2013 için yüzde 4; 2014, 2015 ve 2016 için yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.

Yılın ilk çeyreğindeki yurtiçi talepte görülen durgunluğun boyutunun, yumuşak iniş doğrultunda olduğuna dikkat çekilen notta, "Önümüzdeki döneme dair, ekonomik faaliyetlerin yılın ikinci yarısında ivme kazanacağını düşünüyoruz. Son yapılan idari fiyat değişikliklerini hesaba katarak yaptığımız yıl sonu enflasyon tahminimizi değiştirmiyoruz (yüzde 7). Diğer taraftan, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla deflatör hesaplamalarındaki revizyonlar nedeniyle cari işlemler açığı tahminimizi GSYH bazında yüzde 7.6'dan yüzde 7.8'e çıkacak şekilde düzelttik" denildi.

Wes, bu yıl için yüzde 7.8 olan cari açık/GSYH tahmininin cari açık verisi ile uyumlu olduğunu belirterek, "Bu durum, ekonominin iç talepten uzaklaşarak net ihracata doğru dengelendiğine işaret ediyor. Bu da Türkiye'nin ekonomik büyümeyi orta vadede daha sürdürülebilir kılması için tam ihtiyacı olan şey" dedi.