Deflasyon nedir, ne demek? Deflasyon etkileri nelerdir, nasıl olur?

Deflasyon kelimesinin anlamı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan terimler arasında yer alıyor. Ekonomide enflasyonun tam tersi bir durum olarak tanımlanan deflasyonun etkilerinin ne olduğu araştırılıyor. Peki, deflasyon nedir, ne demek? Deflasyon etkileri nelerdir, nasıl olur?

Deflasyon nedir, ne demek? Deflasyon etkileri nelerdir, nasıl olur?

Deflasyon, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Enflasyonun tersidir.

Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir.

Deflasyon, nicesel para teorisine dayanan bir siyasettir. Genellikle iktisadi durgunluk dönemlerinde, mal ve hizmet arzının talebini geçmesiyle beraber alım gücünün azaldığı durumlarda piyasadaki para arzının da azalmasından kaynaklanır.

Deflasyonun üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etkileri olur. Deflasyon, fiyatların artış hızının azalması anlamına gelen dezenflasyon ile karıştırılmamalıdır.

Dezenflasyon, enflasyonun artış hızının azalması, deflasyon ise fiyatların azalmasıdır.

DEFLASYON ETKİLERİ NELERDİR?

Ünlü Fransız ekonomist Charles Rist'e göre üç tür deflasyon vardır;

Para deflasyonu

Banknotları tedavülden çekip imha etmek demektir. Ekim 1944'te Belçika, banknot ve hesapları bankada bloke ederek böyle bir işlem yapmıştır. Haziran 1948'de Almanya'daki işgal kuvvetleri, ödeme araçlarını yüzde doksanını hükümsüz saymış, Reichsmark'ı on buçuğa bir oranında Alman Markı'na çevirerek tedavüldeki para hacmini azaltmışlardı.

Malî deflasyon

Devlet, bankaların devlet yararına çıkardıkları ödeme araçlarını karşıladığı zaman, deflasyoncu siyasetin başka bir şekli olan malî deflasyon ortaya çıkar. Kamu harcamalarını kısmaya veya vergileri arttırmaya dayanan bütçe fazlalığı siyaseti de malî deflasyonun bir şekli olarak ele alınabilir. Bu fazlalıklar ya kullanılmaz veya kamu borçlarının ödenmesine harcanır.

Kredi deflasyonu

Deflasyonun üçüncü şekli olan kredi deflasyonu birçok şekilde gerçekleştirilir: Kredi isteklilerini daha ölçülü davranmaya zorladığı için iskonto sınırının yükseltilmesi; bankaların mevduatlarını arttırmaya zorlanmaları, açık piyasa siyaseti veya krediler ile kredi vermenin sıkı bir şekilde denetlenmesi. Fiyatların yükselmesini önlemek için ya arz ya da talep üzerinde durulabilir.

Sayfa Yükleniyor...