Devir için ek süre

İzmir Limanı özelleştirme ihalesini kazanan Hutchison-Global-EİB Limaş konsorsiyumu devir işlemi için 30 Nisan'a kadar ek süre talebinde bulunduğu belirtildi.

Haberler 24.12.2009 - 15:28

Devir için ek süre

Konsorsiyum ortaklarından EİB LİMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünlütürk, 29 ay süren dava sürecinin tamamlanması sonrası devir işlemi için tanınan 90 günlük sürenin yarın tamamlandığını, ancak konsorsiyumun kriz şartlarını göz önünde tutarak finansman koşullarının sağlanması için ek süre talebinde bulunduğunu bildirdi.

Ünlütürk, süre uzatımı talebiyle ilgili yazılı başvurunun yapıldığını, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a talebin iletildiğini anlattı.

ÖİB Başkanı Metin Kilci ile de görüşme yapıldığını ifade eden Ünlütürk, ekonomik kriz nedeniyle ihalenin yapıldığı dönemden bu yana koşulların değiştiğini ancak, ortakların İzmir Limanı'nı işletme kararlılığı içinde bulunduğunu dile getirdi.

Ünlütürk, şöyle dedi:

''Gerekli finansmanın sağlanabilmesi için biraz daha süreye ihtiyacımız var. ÖİB, yetkisi dahilindeki 90 günlük süreyi verdi. Daha fazla zaman verme yetkisi Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun. 29 aylık beklemenin ardından bu kadar kısa sürede devir beklenmesi mümkün değil. ÖYK'nın İzmir'e zaman tanımasını bekliyoruz. Talebimizi ilettik. Bugün içinde olumlu ya da olumsuz bir yanıt bekliyoruz. Yanıt olumsuz olursa ihalede ikinci olan konsorsiyuma sorulacak.''

SÜRECİN ÖZETİ  
Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 15'inin yapıldığı TCDD'ye bağlı İzmir Limanı'nın 49 yıllığına özelleştirilmesi için 3 Mayıs 2007'de açılan ihaleyi Hutchison, Global ve EİB LİMAŞ, 1 milyar 275 milyon dolar vererek kazanmıştı.   

Ancak, Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Vakfı Merkezi ve Liman İş Sendikası'nın açtığı dava süreci 29 ay devam etmiş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yürütmeyi durdurma kararı sonrası, Danıştay 13. Dairesi'nin verdiği ihalenin iptali davasını red kararıyla devir sürecinin önü açılmıştı.   

Konsorsiyumun, devir konusunda ilk 45 günlük süresini kullanmasının ardından istediği ek 45 günlük süre 25 Aralık 2009'da doluyor.

İhale şartnamesine göre konsorsiyumun, 1 milyar 275 milyon doların en az yüzde 50'sini satış sözleşmesi imza tarihinde peşin olarak, yüzde 25'ini sözleşme tarihinden itibaren en geç birinci yılın sonunda, kalan tutarı da sözleşme tarihinden itibaren en geç ikinci yılın sonunda ödemesi gerekiyor.   

Konsorsiyumun ihaleden çekilmesi halinde 15 milyon liralık teminatın yanacağı belirtildi.


Sayfa Yükleniyor...