Dış lastik ithalatına soruşturma açıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta korunma önlemlerine ilişkin tebliğe göre, bu kapsamda yapılacak ithalata 200 gün süreyle kilogram başına 0.50 dolar tutarında geçici önlem uygulanmasına ve uygulamada gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması konusunda Bakanlar Kurulu'na öneride bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Kararda, inceleme konusu ürününün ithalatının inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış gösterdiği vurgulanarak, yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu ve ithalata karşı önlem uygulanmasında gecikme olması halinde telafisi güç zararlara yol açılabileceğinin tespit edildiği belirtildi.