Doğan TV'ye bir iyi, bir kötü haber

Doğan TV ve bazı iştiraklerinin teminat dahil 4.8 milyar liralık davasının bir kısmı sonuçlandı. Karar hem lehte, hem aleyhte gerçekleşti.

02.08.2010 - 10:41

Doğan TV'ye bir iyi, bir kötü haber

Doğan Yayın Holding'in (DYH) bağlı ortaklığı Doğan TV Holding ve bazı iştiraklerinin teminat dahil 4.8 milyar liralık vergi ve cezalarının kaldırılması amacıyla vergi dairesi aleyhine açılan davanın önemli bir bölümü sonuçlandığı KAP'a açıklandı.

Doğan Yayın Holding'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, davaların 864.78 milyon liralık kısım lehte, 2.25 milyar liralık kısmı ise bir bölümü lehte bir bölümü aleyhte sonuçlandı ancak ne kadarının lehte ne kadarın aleyhte olduğuna ilişkin bilgi yer almadı.

Doğan Yayın Holding doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding A.Ş., D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ile Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye tebliğ edilen 2005, 2006, 2007 ve 2008 hesap dönemlerine ait vergi inceleme raporları aleyhine 2009 yılında dava açılmıştı.

Doğan Yayın Holding'in KAP'a yaptığı açıklamada, şirketlere henüz dava ile ilgili yazılı bir tebligat ulaşmadığı bu nedenle bazı detaylarla ilgili bilgi vermenin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ayrıca toplam 1.88 milyon liralık davalar aleyhte, toplam 832.5 milyon lira tutarındaki davada ara karar alındı ve toplam 43.1 milyon TL tutarındaki davalarda ise henüz duruşmalar yapılmamış olması nedeniyle sonuçlar belli olmadı.

Doğan Yayın Holding açmış olduğu 862.4 milyon lira vergi aslı ve ceza ihbarnamesinin kaldırılması hakkında vergi davalarının 772.5 milyon liralık bölümü şirket lehine sonuçlandığı 1 Şubat 2010'da açıklanmıştı. Bunun ardından Doğan TV ve iştirakleri ile ilgili olan 4.8 milyar liralık dava ile ilgili olarak piyasada olumlu beklenti oluşmuştu.

VERGİ CEZASINDA NELER YAŞANDI?
Doğan TV Holding ve iştiraklerine 2009 yılında gelen vergi cezası ile ilgili önemli aşamalar:

*8 Eylül - DYH'nin iştirakleri Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim'e 2005, 2006, 2007 hesap dönemine ilişkin toplam 1.88 milyar lira vergi aslı ile toplam 1.88 milyar lira vergi ziyaı, 60,000 lira usulsüzlük, 282,173 lira özel usulsüzlük cezası olmak üzere toplam 3.76 milyar liralık vergi cezası kesildi.

*25 Eylül - Vergi daireleri DYH’nin bağlı ortaklıkları Doğan TV, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel'e ilişkin vergi aslı, cezaları ve gecikme faizi için toplam 4.8 milyar lira teminat istedi. DYH teminat istemi ve devamındaki işlemler hakkında gerekli tüm yasal yollara müracaat edeceğini açıkladı.

*28 Eylül - 4 bağlı ortaklığa toplam 4.8 milyar TL vergi ceza ve ihbarnamesi tebliğ edildi.

*6 Ekim - DYH’nin bağlı ortaklıkları D Yapım, Doğan Prodüksiyon Hizmetleri ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri şirketlerinin vergi dairelerince gösterilmesi talep edilen 4.8 milyar liralık teminat hakkında yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

*16 Ekim - DYH'nin bazı bağlı ortaklıklarından teminat istenmesi talebine ilişkin olarak Doğan Prodüksiyon'un yürütmeyi durdurma talebi, mahkemenin ara kararıyla reddedildi. Doğan Prodüksiyon’un, mahkemenin kararına karşı yasal itiraz hakkını kullanacağı belirtildi. Ayrıca, DYH'nin bağlı ortaklıkları Doğan Dış Ticaret ve Işıl İthalat İhracat'ın, 2004-2007 dönemlerine ilişkin vergi ve ceza ihbarnamelerinin terkini için yasal işlemler başlatarak dava açtığını duyurdu.

*22 Ekim - Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel kendilerine tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle ilgili olarak "tarhiyat sonrası uzlaşma" talebinde bulundu. Uzlaşmanın olmaması durumunda ise, dava sürecinin kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

*26 Ekim - DYH'nin bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding ve Alp Görsel'in açtığı davada, teminat isteminde yürütmeyi durdurma talepleri mahkemenin ara kararıyla reddedildi.

*24 Kasım-Maliye Bakanlığı ile Doğan Yayın Holding (DYH) yetkilileri DYH'nin bazı bağlı ortaklıklarına kesilen ve istenen teminatı 4.8 milyar lira olan yaklaşık 3.8 milyar liralık vergi cezasının uzlaşma görüşmeleri için biraraya geldi. Ancak uzlaşma sağlanamadı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...