Doğan Yayın Holding'in doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim'e 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergi incelemeleri sonucunda, toplam 3.76 milyar lira vergi aslı ve cezası kesildi.

Doğan Yayın Holding'in KAP'a yaptığı açıklamada, vergi inceleme raporlarında yer alan tüm iddialara karşı, uzlaşma dahil her türlü yasal hakkını kullanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu tutarın 1.88 milyar liralık bölümünü vergi aslı, 1.88 milyar liralık bölümünü vergi ziyai cezası, 60,000 liralık kısmını usulsüzlük cezası ve 282,173 liralık bölümünü de özel usulsüzlük cezası oluşturuyor.

Yerleşik uygulamalar dikkate alındığında, ilmühabere bağlanmış hisselerin değişiminde KDV hesaplanması gerektiği yönünde bir yorumla ilk kez karşı karşıya kalındığına dikkat çekilen açıklamada, vergi inceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan uygulamaların yasal düzenlemelere ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğ, sirküler ve muktezalarına uygun olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere; köklü bir şirketleşme kültürüne ve gelişmiş bir sermaye piyasasına sahip ülkemizde, senede/ilmühabere bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanması yönünde yapılacak yorumların, özellikle dış finansman ve kaynak ihtiyacının arttığı bir dönemde ülkemiz için olumsuz sonuçlarının olması kaçınılmazdır" denildi ve şöyle devam edildi:

"Yurt dışında yerleşik yabancı yatırımcıların özellikle son beş yılda ülkemize önemli yatırımlar yaptığı ve bu kapsamda, iştirak hissesi satın almak suretiyle, birçok şirketimize iştirak ettiği bilinmektedir. Vergi inceleme raporundaki iddia kabul gördüğü takdirde, son beş yılda iştirak hissesini satmış birçok gerçek ve tüzel kişi için vergi matrah farkı ve vergi ziyaı cezası hesaplanması gündeme gelecektir."

CEZA SERMAYESİNİN ÜZERİNDE
Finans Yatırım tarafından yayımlanan notta Doğan TV Holding, D Yapım, Doğan Prodüksiyon ve Alp Görsel İletişim'e 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergi incelemeleri sonucunda kesilen cezanın daha önce diğer grup şirketlerine verilen başka vergi cezalarının üzerine geldiği ve miktarın Doğan Yayın'ın sermayesinin çok üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Doğan Yayın Holding'in sermayesi, 4 Eylül tarihli İMKB verilerine göre 802 milyon lira seviyesinde. Doğan Holding'in sermayesi ise 2.45 milyar lira. Bu verilere göre Doğan Yayın'ın piyasa değeri 1.17 milyar liraya, Doğan Holding'in ise 2.94 milyar liraya geriledi.
 
UZLAŞMA İHTİMALİ VAR MI?
Finans Yatırım'ın notunda ayrıca daha önceki cezadan farklı olarak yönetim kurulu üyeleriyle ilgili bir suçlama olmaması nedeniyle son vergi cezası kararında resmi makamlarla uzlaşma ihtimalinin daha yüksek olduğu da vurgulandı.