Doğan'a 713 milyon liralık iyi haber

Doğan Yayın Holding, bağlı ortaklığı Doğan TV Holding aleyhine sonuçlanan 713.3 milyon liralık vergi davası sonuçlarına yapılan itirazın Danıştay tarafından kabul edildiğini açıkladı.

07.02.2011 - 11:34

Doğan TV Holding'in 2006 yılı kurumlar vergisi ile ilgili vergi dava sonuçlarına yaptığı itiraz, Danıştay tarafından kabul edildi.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, daha önce ilgili Vergi Mahkemesi'nde, bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş aleyhine sonuçlandığını kamuya açıkladıkları 2006 yılı kurumlar vergisi ile ilgili vergi dava sonuçlarına, Doğan TV Holding tarafından yapılan itirazın, Danıştay tarafından kabul edildiği ve ilgili Vergi Mahkemesi'nin kararının esastan bozulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Buna göre; daha önce Doğan TV Holding aleyhine sonuçlanan 713 milyon 304 bin 326 lira tutarındaki Vergi Mahkemesi kararı Danıştay tarafından esastan bozulmuş olmaktadır. Hatırlanacağı üzere; söz konusu davanın aleyhte sonuçlanması nedeniyle Doğan TV Holding'e tebliğ edilen ancak Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan gecikme faizi tutarı da 340 milyon 324 bin 577 lira idi. (Gecikme faizi ile birlikte vergi aslı ve cezası toplam 1 milyar 53 milyon 628 bin 903 lira) Diğer taraftan, Doğan TV Holding lehine sonuçlanan 1 milyon 318 bin 413 lira tutarındaki vergi dava sonuçları da Danıştay tarafından onanmıştır.

Danıştay tarafından bozulan söz konusu karara göre; Doğan TV Holding'in 2006 yılında gerçekleştirdiği hisse değişimi işleminde bulunan matrah farkının eksik incelemeye dayandığı; bu matrah üzerinden yapılan tarhiyatta hukuka uyarlık bulunmadığı, bu nedenle Doğan TV Holding'in itirazının kabul edildiği ve ilgili Vergi Mahkemesi'nin kararının esastan bozulduğu anlaşılmaktadır. İlgili tarafların Danıştay kararının aleyhe olan kısımlarına karşı karar düzeltme isteminde bulunma hakları mevcuttur.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...