Doğu Avrupa'da krizden en hızlı Türkiye çıkar

Dünya Bankası, en son yaptığı anketlere göre, Türkiye'nin, Doğu Avrupa'da, küresel mali krizden en hızlı çıkabilecek ülke olduğunu bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.12.2009 - 13:13

Dünya Bankası ekibi, tarafından gerçekleştirilen anket kapsamında, Haziran ve Temmuz 2009'da altı Doğu Avrupa'nın Bulgaristan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Romanya ve Türkiye'yi de içeren 1,686 işletmeden veriler toplandı.

Birinci sırada bulunan Türkiye'yi Macaristan ve Romanya takip ediyor.

Anket, küresel mali krizin, Doğu Avrupa'daki ekonomik büyüme üzerinde uzun süreli etkide bulunacağı sonucuna vardı.

Doğu Avrupa'da gerçekleştirilen işletme anketi, bölgeyi bu yıl vuran talep krizinin boyutlarını ve şirketlerin buna nasıl cevap verdiğini ilk kez ortaya koyuyor. Veriler, krizin etkilerinin farklı tür şirketler arasında değişiklikler sergilediğini gösteriyor. Bu farklılıklar, küresel mali krizin en fazla etkilediği Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın ekonomik toparlanması için önemli sonuçlar içeriyor.

Verilere göre, şirketlerin yüzde 70'i krizin en önemli etkisi olarak talep düşüşünü gösterdi.

Anket, nitelikli iş gücünün büyük bir kısmını istihdam eden genç, yenilikçi işletmelerin ve şirketlerin satışlarında ciddi düşüşler meydana geldiğini ortaya koydu.

Yurt içi piyasaya yönelik olarak faaliyet gösteren ve ticaret dışı sektörlerdeki önemli sayıdaki şirket büyüme kaydettiği belirtilirken, bunun da, küresel krizin ekonomide yapısal değişikliklere yol açmış olabileceğini gösterdiği belirtiliyor.

Ankete göre şirketler, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için iç kaynaklara daha fazla dayanarak, vergi ödemelerini geciktirerek ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışarak krize cevap verebildiler.

Şirketlerin çoğunluğu, satışların çok daha fazla düşmeyeceği, işten çıkarmaların ise Ağustos – Aralık 2009 arasında devam edeceği yönünde beklentilerini ifade ettiler.

TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA
Dünya Bankası anketine göre, Türkiye yüzde 7 ile bölgede, en yüksek (krizden) çıkış oranına sahip bulunuyor. Türkiye aynı zamanda, en fazla istihdam değişikliği oranına da sahip durumda.

Ankete göre, Aralık 2007 ile Haziran 2009 arasında sürekli istihdamda yüzde 8'in üzerinde azalma oldu.

Ayrıca, aynı dönemde, ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 65'ten yüzde 51'e düştü ve satışlarda yüzde 22'lik bir azalma oldu.

Türk şirketlerinin, gerek borçluluk düzeylerinin düşük olması, gerekse mali sistemin nispi sağlam yapısının olumlu avantajları olduğu belirtiliyor.

Küresel krizin etkilerine rağmen, Türkiye'deki beklentiler nispeten iyimser olarak belirlendi.

Şirketlerin yüzde 50'sinden fazlası gelecek altı ayda satışlarının artmasını beklediğini ifade ederken, sadece yüzde 14'ü gelecek altı ay içinde sürekli istihdamlarını düşürmeyi beklediklerini ifade etti.

Sayfa Yükleniyor...