Döviz bürolarında yeni dönem

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar`da "Döviz, kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler yapabilen AŞ" olarak tanımlanan yetkili müesseselerin faaliyet esaslarına ilişkin tebliğ yayımlandı.

ntv.com.tr 30.01.2018 - 10:13

Döviz bürolarında yeni dönem

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da yapılan değişiklikle, döviz büroları için A ve B grubu yetki ayrımı ile yeni sermaye şartları getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre; döviz, kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemler yapabilen yetkili müesseselerin kurulması ve faaliyete geçmesi için Hazine Müsteşarlığından izin alınacak; yetkili müesseseler, belirtilen faaliyetler haricinde faaliyetlerde bulunamayacaklar.

Ayrıca, ticaret unvanlarında, iş yeri açma ruhsatlarında, ilan ve reklamlarında, iş yerlerinde veya internet sitelerinde bu faaliyetler haricinde işlem yaptıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamayacaklar, vadeli işlem ve kredi kartı ile işlemler yapamayacaklar, yapacakları işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremeyecekler.

Yetkili müessese kurmak için kuruluş izni alan kurucular, faaliyet izni alana kadar faaliyette bulunamayacaklar.

SERMAYE ŞARTI GETİRİLDİ

Düzenlemeye göre, kurulmasına izin verilecek müesseseler anonim şirket olmak zorunda. Şirketin ana sözleşmesinde yer alan ticaret unvanında A grubu için "yetkili müessese"; B grubu için "sınırlı yetkili müessese" ibareleri yer alacak.

A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin 5 milyon Türk Lirasından, B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin ise 1 milyon Türk Lirasından az olamayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

A grubu yetkili müessese kurmak üzere yeni başvurular 1 Mart'tan B grubu yetkili müessese kurmak üzere Müsteşarlığa yapılacak yeni başvurular 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak. Bu tarihten önce yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Halen faaliyette bulunan yetkili müesseseler, 1 Ocak 2019'a kadar A grubu ve B grubu yetkili müessese olarak faaliyette bulunmak üzere başvurmak ve 1 Temmuz 2019 tarihine kadar tebliğde öngörülen şartları yerine getirmek zorunda olacaklar.

A VE B GRUPLARININ YETKİLERİ

B grubu yetkili müesseseler, kaydi para hariç olmak üzere yabancı paraları alıp satabilecekler ve değiştirebilecekler. Merkez Bankasınca tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde dövizi natık çekleri satın alabilecekler. Basılı altınlar (milli ziynet ve meskük ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapabilecekler.

A grubu yetkili müesseseler, yukarıdakilere ek olarak, borsaya üye olmak kaydıyla, kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapabilecek, aynı iş günü içinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı para alıp satabilecek ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirebilecek. Ayrıca elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olarak faaliyet gösterebilecek.

Sayfa Yükleniyor...