Döviz ihracında yeni dönem

Türk Parası Kıymetini Koruma (TPK) hakkında 32 sayılı karar kapsamında, yurttan döviz ihracının bağlı olduğu şartlar kaldırıldı.

cnbce.com 11.06.2015 - 11:21

Döviz ihracında yeni dönem

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve TPK 32 sayılı kararda değişiklik öngören Bakanlar Kurulu kararıyla yurda döviz ithalinin yanı sıra yurttan döviz ihracını belli şartlara bağlayan maddede değişiklik yapıldı. Kararın ilgili maddesi, "Yurda döviz ithali ve yurttan döviz ihracı serbesttir" olarak güncellendi.

Buna göre, yurda döviz ithali ve yurttan döviz ihracı ile Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı ve yurda ithali de serbest olacak. Kararla ayrıca, 25,000 TL'yi veya 10,000 Euro'yu aşan efektifin yurt dışına çıkarılması, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde yapılması hüküm altına alındı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...