Aktivist Dan Burges, Sustainable Brands Istanbul’da katılımcılara, tüm insanlığın düşünce sistemlerini değiştirmesi gerektiğini anlattı: Dünyada yolcu değil mürettebat olmalıyız...

Sustainable Brands 2019 Istanbul’un  en dikkat çekici konuşmacılardan biri, sürdürülebilirlik konusuna farklı ve çarpıcı bakış açısı ile Aktivist Dan Burgess’ti. İnsanların ve şirketlerin dünya üzerine düşünme tarzını değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Burges, dünyayı bir uzay gemisine benzeterek, bir uzay gemisinde yaşayabilmek için bir ekosistem tasarlanması gerektiğini ve bu sistemin uzay gemisinin mürettebatından oluştuğunu belirtti. Oksijen üretmek, bitkilerin yetişmesini sağlamak, iletişim sağlayarak birbirleriyle entegrasyon sağlamak, yemek üretmek gibi fonksiyonların bir uzay gemisi gibi ekosistem için gerekli olduğunun altını çizen Burgess, ancak bugün uzay gemisinin problem yaşadığını ve yolcuların geminin dışında olduğunu söyledi. Bunun nedeninin ise insanların yaşananlara kayıtsız , dikkati dağılmış, birbirleri ile diyalog kurmayan, aç gözlü, meşgul, dağınık ve uykuda olmaları olduğunu aktaran Burgess, “Dünyanın en önemli sorunlarından biri, dünyanın çalışma sistemi ile insanların düşünme sisteminin farklı olmasıdır. Yolumuzu bulabilmemiz için önce kaybolmamız gerekiyor. Yani güvenli hayatımızdan çıkıp, yaşanan rahatsızlığı görmemiz gerekiyor. Bu nedenle gemide yolcu olmak yerine mürettebat olmamız gerekiyor.” dedi. Dünyanın bir bütün olarak hareket etmesinin zorluğuna da değinen Burgess, yerel çalışmaların daha hızlı çözümler sağladığını ve bu sayede tüm dünyada bir ağ kurulabileceğini belirtti. 

İYİ YAŞAM VE SAĞLIK İÇİN

Genel Cerrah Prof. Dr. Murat Aksoy’un moderasyonunda gerçekleşen “İyi Yaşam Kararlarını Daha İyi Etkilemek” başlıklı oturumda ise, Bayer Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü Pınar Saltat, iyi yaşamın öncelikli göstergesinin sağlık olduğunu ve koruyucu sağlık önlemleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmenin çok önemli olduğunu belirtti. Sağlık Okuryazarlık oranınız Türkiye’de oldukça düşük olduğunu vurgulayan Saltat, bu doğrultuda 365 günü sağlıklı geçirmek için başta çocuklar olmak üzere insanların hayatlarını nasıl daha kaliteli yaşayabilecekleri konusunda bilgilendirdikleri bir proje gerçekleştirdiklerini aktardı. Eker Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel ise, sağlık için iyi gıdanın önemine dikkat çekerek, iyi gıdanın ise ancak iyi üretimle mümkün olduğunu vurguladı. Süt ve süt ürünlerinin insan sağlığı için direkt etkisi bulunduğunu belirten Nevra Eker Güryel, “İyi ürün üretebilmek için üretim teknolojisinin çok iyi olması gerekiyor. Gıda sektöründe tüketicilerin en çok merak ettiği konu. nasıl üretildiği ve koruyucu kullanıp kullanılmadığı. Bu zaten yasak. Süt ürünlerinde hiçbir zaman koruyucu kullanılmıyor. Bununla birlikte süt kalitesi ve üretim kalitesi gelişti. Merdiven altı üretim için bir şey diyemem, ama süt ve süt ürünleri sektöründe büyük markaların ürünler güvenle kullanılabilir.” dedi. Oturum konuşmacılarından Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis ise 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı ve mevcut kaynakların yetmeyeceği öngörüldüğünü ve bununla birlikte hayvansal gıdalara bağlılığın dünya ekosistemine büyük zarar verdiğini belirtti. Reis, “Uzmanlar bu proteinin bitkisel gıdalardan da alabileceğini söylüyor. Reis olarak önerilen ürünleri gıda zincirine kattık. İklim değişikliği yiyeceklerin besin değerlerini de düşürüyor. Geleceğin besinleri olarak belirlenen ürünlerin Türkiye’de de yetiştirilebiliyor olması önemli bir avantaj.” şeklinde konuştu.

AÇIK İNOVASYON ŞART

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan’ın konuşmacı olarak katıldığı “İyi Yaşamı Açık İnovasyon ile Birlikte Tasarlamak” başlıklı oturumda, Çalışkan iyi yaşamı yeniden tasarlarken yaşamdan ilham aldıklarını ve yaşamı güçlendirdiklerini ifade etti. İstanbul Teknopark’ta Sabancı Üniversitesi ile birlikte kurduğu Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi çatısı altında daha sürdürülebilir bir gelecek için sektörü değiştiren, yenilikçi, katma değerli ürünler ve verimliliği artıran, sürdürülebilir, çevreci teknolojiler geliştirdiklerini belirten Çalışkan, “Açık inovasyon ‘iyi bir yaşam’ inşa etmek adına çok önemli. Dünyada artık akıllı firmalar, geliştirdikleri teknolojileri sır gibi saklamıyor, teknolojilerini başkalarının kullanımına da açıyor. Açıyor ki, bu konuda çalışan başka bir firma da alsın, üzerine bir taş da o koysun. Yani ancak iş birlikleri arttıkça ve konunun uzmanları bir araya geldikçe daha iyi bir yaşamın formülüne ulaşabiliriz diye düşünüyoruz. ” dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

“Eşitlik için Kurumsal Şirketlere Düşen Sınır Ötesi Roller” başlıklı konuşmasında ekonomik değer yaratmak kadar sosyal yaratmanın da önemli olduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Güven Özyurt, bu konuda cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaların sadece iş alanında değil, toplumun her alanında sosyal değer yarattığını ifade etti. Koç Holding bünyesinde 2015 yılında başlayan “Ülkem İçin” projesi kapsamında cinsiyet eşitliğine yönelik olarak öncelikle kendi bünyelerinde bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini belirten Özyurt, hem insan kaynakları politikalarını bu doğrultuda yenilediklerini hem de şirket içinde erkek egemen söylemleri kaldırdıklarını aktardı. Sadece Ford Otosan bünyesinde değil, bayiler ve tedarikçileri kapsamında da bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini anlatan Özyurt “Bu cinsiyet eşitliğinin ötesinde bir insan hakları meselesi. Eşitliğin olmadığı yerde yaptığınız her işte bir eksiklik var ya da potansiyelinizi tam olarak kullanmıyorsunuz demektir.” şeklinde konuştu.

DİJİTALLEŞME İLE PRATİK YAŞAM

Konferansın ikinci gününde Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Kıdemli Direktörü Can Birsay ve NTV Dijital Direktörü Levent Ertem "Dijitalleşme ile pratik yaşam" oturumunu gerçekleştirdiler.

İYİ YAŞAM MARKALARI ÖDÜL ALDI

Sustainable Brands Istanbul ve Nielsen Türkiye tarafından gerçekleştirilen “İyi Yaşam Markaları Araştırması” sonucunda, tüketiciler tarafından seçilen, “iyi yaşama ulaşabilmeleri konusunda en çok yardımcı olmaya çalışan firma ve markalara” ödülleri verildi.