'Durgunluk sürecine girilirse faizi indirebiliriz'

Merkez Bankası küresel ekonomideki sorunların daha da derinleşmesi ve yurtiçi iktisadi faaliyetin de durgunluk sürecine girmesi halinde faizlerde indirim olabileceğini belirtti.

Haberler 31.08.2010 - 15:51

'Durgunluk sürecine girilirse faizi indirebiliriz'

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu 19 Ağustos tarihinde yapılan toplantısına ilişkin olarak, ''Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti''ni yayımladı.

Enflasyon gelişmelerine değinilen toplantı özetinde, Temmuz ayında fiyatların yüzde 0,48 oranında düştüğü ve yıllık enflasyonun 0,79 puan azalarak yüzde 7,58 olduğu belirtildi. Yıllık enflasyondaki bu belirgin düşüşte, tütün ürünleri ve dayanıklı mallarda bir önceki yılın aynı döneminde artan vergi oranlarının oluşturduğu baz etkisinin önemli rol oynadığı ifade edildi.

Temmuz ayında işlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarının son iki aya kıyasla daha sınırlı bir oranda da olsa düşüşünü sürdürdüğünü, gıda yıllık enflasyonunun yüzde 5,52'ye gerilediği belirtildi. Et fiyatlarının iki ay aradan sonra tekrar belirgin oranda arttığı, böylelikle, et fiyatlarının yıllık tüketici enflasyonuna birincil etkisinin 1,6 puana çıktığı anlatıldı.

Hizmet grubu yıllık enflasyonundaki azalışın devam ettiği, yemek ve ulaştırma hariç hizmet fiyatlarının yıllık artış oranının yüzde 3,46 ile endeks tarihindeki en düşük seviyeye gerilediği ifade edildi.

Önümüzdeki dönemde baz etkisine bağlı olarak enerji fiyatları yıllık artış oranının gerileyeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

ENFLASYON SON ÇEYREKTE DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK
Özette, yurtiçi buğday üretim tahminleri ve mevcut stok seviyesi göz önüne alındığında, dünya buğday fiyatlarındaki artışın yurtiçi enflasyona etkilerinin sınırlı kalabileceği belirtilerek, ''Bu çerçevede Kurul, enflasyonun kısa vadede geçici bir artış gösterdikten sonra yılın son çeyreğinden itibaren tekrar düşüş eğilimine gireceği öngörüsünü yinelemiştir'' denildi.

Kurul, üretimde Haziran ayında gözlenen daralmanın kalıcı olmadığı, ancak toparlanma hızına ilişkin aşağı yönlü risklerin devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım talebinin toparlanmaya devam ettiği ancak kriz öncesi döneme kıyasla düşük düzeylerde seyrettiğini dile getiren Kurul, dış talepteki toparlanmanın gücüne ilişkin artan belirsizliklerin özellikle imalat sanayinde yeni yatırımları sınırlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kurul üyeleri, imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağını tahmin ettiklerini de belirtti.

Kurul, bir müddet daha işsizlik oranlarının kriz öncesine kıyasla yüksek seviyelerde seyredeceği ve birim iş gücü maliyetleri üzerinde belirgin bir baskı hissedilmeyeceği yönündeki öngörüsünü korudu.

ENFLASYON AĞUSTOS AYINDA BELİRGİN ARTIŞ SERGİLEYECEK
Enflasyonun, Ağustos ayında temelde meyve fiyatlarındaki hızlı yükseliş nedeniyle belirgin bir artış sergileyeceği, son çeyrekte ise gıda fiyatlarının geçen yıl oluşturduğu baz etkisinin tersine dönmesinin de katkısıyla düşüş göstereceği tahmininde bulunan Kurul, şu görüşleri dile getirdi:

''Temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin ise orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

Bu gelişmeler doğrultusunda Kurul, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerektiği yönündeki görüşünü teyit etmiştir.

Küresel ekonomiye ilişkin riskler önemini korumaktadır. Son dönemde küresel iktisadi faaliyete dair açıklanan veriler, toparlanmanın hızına ilişkin belirsizlikleri artırmıştır. Gelişmiş ülkelerde gerek kredi, gayrimenkul ve emek piyasalarındaki sorunların devam etmesi gerekse kamu borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin kaygıların dengeleyici politika uygulama esnekliğini azaltması, küresel iktisadi faaliyete ilişkin aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Kurul üyeleri, küresel ekonomideki sorunların daha da derinleşmesi ve yurtiçi iktisadi faaliyetin de durgunluk sürecine girmesi halinde politika faizlerinde yeni bir indirim sürecinin söz konusu olabileceğini belirtmiştir.''

Sayfa Yükleniyor...