Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2010 Performans Programı'ndan derlenen bilgilere göre; vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele için Borç Takip ve Değerlendirme Sisteminin etkinliği artırılıyor.

Bu çerçevede vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlamak amacıyla etkin bir ''Cebri Tahsilat Sistemi'' oluşturuluyor.

Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında ödenmesini sağlayacak bu sistem ile bankalarca vadesi geçmiş vergi borçlarından yapılan tahsilatın, toplam vadesi geçmiş borçlardan yapılan tahsilata oranı yüzde 5'e çıkarılacak. (Vergi borcu yoktur) yazısı alan mükelleflerden yapılan tahsilatların, toplam vadesi geçmiş borç tahsilatlarına oranı yüzde 1'e çıkarılacak.

Cebri Tahsilat Projesi ile bu yıl bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükelleflerin, haklarında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükelleflere oranı da yüzde 90'ı bulacak. Böylece, vergi borcunu ödemediği için haciz varakası düzenlenen mükelleflerin yüzde 90'ı için yıl sonuna kadar bankalara elektronik-haciz bildirisi gönderilmiş olacak ve bunlar için e-haciz işlemine geçilecek.

Trafik şube ve bürolarına elektronik ortamda haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısı da, hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef sayısının yüzde 1'i düzeyine ulaşacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu şekilde vergi borçları için bankalarda hemen elektronik haciz işleminde bulunacak. Aynı şekilde borçlular için trafik şube ve bürolarına da elektronik ortamda haciz bildirisi gönderilecek.

SEKTÖRLERDE KAÇAK DURUMU
2010 Yılı Performans Programı ile vergi kayıp ve kaçağının sektörel analizi ve raporlanması da gerçekleştirilecek.

Bu faaliyet kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) Kayıp ve Kaçağı Hesaplama ve Raporlama, Denetim Sonuçları Analizi, Raporlanması ve İzleme faaliyetlerinin yanı sıra Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile denetim ve idari düzenlemeler konusunda işbirliği yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Hazine, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sonucu, ihtiyaç duyulan makro ve mikro bazda ekonomik veriler temin edilecek ve bu verilerin vergisel boyutunun analiz edilmesi sağlanacak.

Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muafiyet ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek üzere de bir çalışma yürütülüyor. İdare, bu kapsamda akaryakıt fiyatlarının takibi ve Avrupa ile karşılaştırılmasına dönük bülten hazırlama çalışmasında da bulunuyor.

BANKA HESABI GİBİ VERGİ HESABI
Gelir İdaresinin 2010 Yılı Performans Programında yer alan diğer bazı proje ve düzenlemeler de şöyle sıralanıyor: