Ekim ve kasımda toplam 1.035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, ekim ve kasım aylarında 1.035 adet dahilde işleme izin belgesi verildiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 23.12.2020 - 09:56

Ekim ve kasımda toplam 1.035 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı'nın 2020 Yılı Ekim ve Kasım aylarına Ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri, re’sen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ve re’sen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dahilde işleme izin belgelerinin yanısıra, 12 adet yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Aynı ayda 30 adet firmanın talebine istinaden, 5 adet firmanın Re'sen dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?

Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen ara mallara veya girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.

İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabiliyor.

Sayfa Yükleniyor...