İlişkili Haberler

Başbakan Yıldırım imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede "Yerlileştirme Yürütme Kurulu"nun oluşumu ve hedeflerine ilişkin bilgilere yer verildi. Kurula Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlık yapacak.

Kurulda, bilim, sanayi ve teknoloji, gümrük ve ticaret, kalkınma, ekonomi ve maliye bakanları yer alacak. gündemdeki konulara göre ilgili bakanlar da kurul çalışmalarına katılacak.

Yerlileştirme Yürütme Kurulu, sanayinin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi için çalışacak. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracat içindeki payının artırılması için politika geliştirecek.