Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, "Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2017 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Uygulama Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 

Buna göre, yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren ve Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak'ta üretim yapan elektrik borcu olan çiftçilere verilecek tarımsal destekleme bedeline bloke konulacak.

Bloke konulmuş fark ödemesi desteklerine konu ürünlerde, çiftçinin alacağı bitkisel üretim destekleme hak edişinin çiftçiye ödenebilmesi için şirketin borcun ödendiğini bankaya bildirmesi gerekecek. Bildirim yapıldıktan sonra destekleme alacağı, hak sahibine verilecek.

Çiftçinin, borcun karşılığı bedelin şirket hesabına aktarılmasını talep etmesi halinde, düzenlenecek muvafakatnameye göre destekleme tutarından, şirket tarafından bankaya bildirilen borç miktarı kadar kısım şirket hesabına aktarılacak. Aktarım işleminden sonra çiftçinin bakiye alacağı kaldığı takdirde söz konusu tutar çiftçiye ödenecek.

Şirket, borçlulara ait bilgileri ve miktarlarını gösteren listeleri, ödeme yapılmadan en geç 3 iş günü önceden bankaya iletecek.