Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2009 Hanehalkı Tüketim Harcaması sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamaların yüzde 23'ünü gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 13,6'sını ulaştırma, yüzde 6,2'sini ev eşyası oluşturdu. Eğitim hizmetleri ve sağlık ise yüzde 1,9'arlık pay ile listenin sonunda yer aldı.

2008 ve 2009 Hanehalkı Bütçe Araştırmalarından elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, 2009'de, konut ve kira ile ulaştırmaya ayrılan payın düştüğü, gıda ve alkolsüz içecekler ile ev eşyası harcamalarına ayrılan payın ise arttığı gözlendi.

HANEHALKI BAŞINA AYLIK ORTALAMA TÜKETİM 1.688 LİRA
Türkiye'de hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 1.688 lira olarak tahmin edildi. Bu rakam kentsel yerlerde 1.891 lira, kırsal yerlerde ise ortalama 1.181 lira olarak hesaplandı.

DÜŞÜK GELİRLİLERİN ANA HARCAMA KALEMİ GIDA
Araştırmaya göre, düşük gelirli hanehalkları, yüksek gelirli hanehalklarına göre gıdaya 2 kat daha fazla pay ayırıyor.

Gelire göre sıralı gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında, ''gelirden en az pay alan'' birinci yüzde 20'lik gruptaki hanehalklarının gıda harcamasına ayırdığı pay yüzde 34, ''gelirden en fazla pay alan'' beşinci yüzde 20'lik gruptaki hanehalklarının gıda harcamalarına ayırdığı pay ise yüzde 17,4 oldu.

Eğitim hizmetleri harcamalarının oranı ise birinci yüzde 20'lik grup için yüzde 0,7, beşinci yüzde 20'lik grup için yüzde 3,1'de kaldı.

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplarda, 1. grubun en yüksek aylık ortalama geliri 815 lira, 5. grubun ise en düşük aylık ortalama geliri 2.499 lira olarak belirlendi. 1. grupta en düşük, 5. grupta ise en yüksek gelir belirtilmiyor.