Dünyada en gözde vatandaşlık: Alman pasaportu

Dünyada oturum ve yatırımcı vatandaşlık danışmanlığı veren HenleyPartners tarafından Zürih'te açıklanan son endeks, vatandaşlıkların kalitesini dünya çapında derecelendiriyor.

NTV Haber 11.07.2016 - 15:06

Dünyada en gözde vatandaşlık: Alman pasaportu

Yüzde 83.1'lik memnuniyet puanıyla son beş yıldır Alman vatandaşlığı dünyada başı çekiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşlığı ise yüzde 14.3'lük puanı ile endeksin sonunda yer alıyor.

Uzun zamandır karşılaştırmalı vatandaşlık konusu üzerine çalışan ve alanında otorite kabul edilen anayasa hukuku profesörlerinden Prof. Dr.Dimitry Kochenov, endeksin temel dayanağının vatandaşlıkların değerlerini karşılaştırmaya imkan vermesi olduğunu belirtiyor. “Herkes en az bir veya daha fazla ülkenin vatandaşlığına sahiptir. Ülkeler büyük oranda farklılık arz eder: Rusya büyüktür, İsviçre küçük, Lüksemburg zenginken Moğolistan daha yoksuldur. Ülkeler gibi vatandaşlıklar da değişiklik gösterir. Önemli nokta, ülke gücü ile vatandaşlığının kalitesi arasında doğrudan bir ilişki olmamasıdır. Vatandaşlık, imkan ve isteklerimizin belirlenmesinde önemli bir rol oynamakta ve QNI da ilk kez bizlere bunu nesnel bir şekilde analiz etme fırsatı sunmaktadır.”

QNI: ÖZGÜN BİR ÖLÇÜM ARACI

QNI bir algı endeksi olmayıp, her bir vatandaşlığın sahiplerine sunduğu olanak ve sınırlamaları tartmak için bir dizi nesnel kaynaktan yararlanıyor. Dünya Bankası, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Ekonomi ve Barış Enstitüsü ile kendi yaptığımız araştırmanın verileri, dünyadaki vatandaşlıkları kaliteyi temel alarak çok yüksekten düşüğe kadar dörde ayıran ve her bir vatandaşlığın durduğu noktanın bir bakışta net bir resmini çizen bu özgün, nesnel ve şeffaf ölçüm aracında harmanlanır. Henley&Partners'ın Başkanı ve uluslararası göç ve vatandaşlık hukuku uzmanı Christian Kälin, QNI'nın hem vatandaşlıklarının hareketliliği, olanakları ve kısıtlamalarına ilgi duyan bireyler, hem de pasaportlarında yer alan yerel, bölgesel ve küresel olanaklarının geliştirilmesine odaklanan hükümetleri ilgilendirdiğini belirtiyor.

İŞTE SONUÇLAR

Avrupa yüzde 62.8, Kuzey Amerika yüzde 58.1'lik ortalamalarla küresel QNI ortalaması olan yüzde 38.7'yi büyük farkla aşmaktadır. AB vatandaşlıkları özellikle eşi benzeri olmayan Yerleşme Özgürlüğünden dolayı değer kazanmakta, bu da kıtanın değerini büyük ölçüde yükseltmektedir.

Avrupa Birliği içerisinde, daha eski AB Üye Ülkelerinin vatandaşlıkları, oldukça sabit kalite düzeylerine sahiptir. Daha yeni Üye Ülkeler– özellikle Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan– AB entegrasyonundan büyük ölçüde yararlanmıştır ve yüksek ihtimalle gelişmeye devam edecektir.

ABD ve Kanada vatandaşlıkları, esasen vizesiz seyahatten fayda sağlamakta; ancak AB vatandaşlıklarının süper Yerleşme Özgürlüğü ile rekabet edemese de, diğer bakımlardan iyi performans gösteren Japonya, Singapur ve Güney Kore gibi ülkeler ile birlikte çok yüksek kaliteli vatandaşlıkların alt sıralarında yer almaktadır.

Güney Amerika vatandaşlıkları, yerleşim ve çalışma ile ilgili engellerin karşılıklı olarak kademeli kaldırılması ve Yerleşim Özgürlüğü alanında kaydedilen ilerlemeler sayesinde değer kazanıyor.

ESKİ SOVYET ÜLKELERİ GÖZDE DEĞİL

Eski Sovyetler Birliği vatandaşlıklarından hiçbirisi yüksek değere sahip değil. Rusya vatandaşlığı her ne kadar yeni yapılan daimi vize muafiyeti anlaşmaları sayesinde kademeli olarak değer kazansa da, Bağımsız Devletler Topluluğu ile karşılaştırıldığında Rus politikasındaki son zamanlardaki değişiklikler, BDT vatandaşlarının Rusya'ya yerleşmesini daha zor hale getiriyor ve Moskova ile önemli bağlantıları olan vatandaşlıkların kalitesinde genel bir düşüşe neden oluyor.

Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki istikrarsızlaşma, bu bölgedeki vatandaşlıkların kalitesini olumsuz şekilde etkiliyor. Libya, Bahreyn ve Umman vatandaşlıklarının kalitesi önemli bir darbe almış ve beklenildiği gibi, Suriye serbest düşüşe geçmiştir.

ASYA'DA YENİ ZELANDA-MYANMAR FARKI!

 Orta Amerika ile Karayipler genel olarak alt unsurların çoğunda düşük puan almaktadır ve önemli Yerleşim Özgürlüğünün eksikliği, birinci sınıf vatandaşlıkların dahi Avrupa, Kuzey Amerika ve bir takım Doğu Asya vatandaşlıkları ile boy ölçüşememesine neden oluyor. Asya ve Pasifik bölgeleri, küresel ortalamanın oldukça altında kalıyor. Bununla birlikte, Asya vatandaşlıkları, Çok Yüksek Kalite tabakasından (örneğin Japonya, Yeni Zelanda ve Singapur) Düşük Kalite (Myanmar, Pakistan ve Afganistan) tabakasına kadar değişiklik gösteren tüm QNI spektrumunda çeşitli konumlara sahiptir.

Sayfa Yükleniyor...