Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 14 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ve kısa vadeli faizleri yarım puan indirdiği toplantıya ilişkin özetleri yanıtladı.

Merkez Bankası değerlendirmesinde ilk kez en kötünün geride kaldığına ilişkin görüş yer aldı. Açıklamada, "Son döneme ilişkin veriler küresel ekonomide en kötünün geride bırakıldığını gösterse de, küresel finans sisteminin toparlanmasının ve ekonominin potansiyel üretim düzeyine ulaşmasının uzun bir süre alacağı göz önünde bulundurulmalıdır" denildi.

Para politikasının aşağı yönlü esnekliğinin uzunca bir süre korunması gerekebileceği belirtilen açıklamada "Para Politikası Kurulu iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın yanı sıra petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki geçmiş aylardaki hızlı gerilemenin katkısıyla kısa vadede enflasyondaki düşüşün devam edeceğini tahmin ediyor" denildi.

İç talepteki toparlanma hızının ve boyutuna ilişkin belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekilerek, bundan sonraki faiz indirimlerinin ölçülü olabileceği vurgulandı.

İktisadi faaliyetteki toparlanmanın ve istihdam koşullarındaki iyileşmenin zaman alacağı, enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların süreceği kaydedildi.

Son döneme ilişkin verilerin küresel ekonomide en kötünün geride bırakıldığını gösterse de, küresel finans sisteminin toparlanmasının ve ekonominin potansiyel üretim düzeyine ulaşmasının uzun bir süre alacağı göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamu kesiminin artan finansman gereksinimi, para politikası kararlarının ve son dönemde uygulanan mali tedbirlerin iktisadi faaliyet üzerindeki olumlu etkilerini zayıflatma potansiyeli taşımaktadır. Bu bağlamda Kurul üyeleri, kısa vadedeki mali gevşemenin, borç dinamiklerinin sürdürülebilirliğini ve bütçe disiplinini gözeten orta vadeli somut bir mali çerçeve ile desteklenmesinin önemini bir kez daha vurgulamıştır.''