En yüksek memur maaşı 3 bin 28 liraya çıktı

En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3 bin 28 TL'ye yükseltildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.07.2009 - 10:40

En yüksek memur maaşı 3 bin 28 liraya çıktı

Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri yüzde 4.5 oranında arttı.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar, 1 Temmuz 2009'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan ücret tavanı 2 bin 603 liraya yükseltildi.

En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı da 3 bin 28 lira oldu.

Kapsama dahil tüm personel için 2009 yılının ikinci altı aylık dönemindeki ''ortalama ücret toplamı üst sınırı'' 5 bin 485 lira olarak tespit edildi.

Ayrıca, 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 3. maddesi ''Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2. maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla, 2009 yılının ikinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde yüzde 4,5 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir'' şeklinde değiştirildi.

Sayfa Yükleniyor...