Tarım Bakanlığı miras yoluyla meydana gelen arazi parçalanmalarının önüne geçmek için Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile Türk Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı taslağı hazırladı.

CNBC-e'nin edindiği bilgiye göre başbakanlığa sunulan taslakta, mirasa konu olan tarımsal işletme ya da toprağın mirasçıların anlaşarak kuracakları aile malları ortaklığı ya da şirkete devri öngörülüyor.

Ancak mirasçıların anlaşamamaları halinde top hakimde olacak. Hakim, ehil olan yani tarımı bilen mirasçıya, mülkiyeti gerçek değeri üzerinden bölmeden devredecek.

Ortada birden fazla ehil mirasçı varsa, o zaman hakim mirasçılardan teklif toplayacak. Mülkiyet en çok bedeli veren mirasçının olacak.

Mülkiyeti alan mirasçı, diğerlerinin paylarını ödeyemezse, devletten ucuz kredi kullanabilecek.

Mülkiyeti devir işlemlerinin mirasın açılmasından itibaren en geç altı ay içinde tamamlanması öngörülüyor.