Finansal kurumlara ötanazi hakkı tanınmalı

ABD Başkanı Obama'nın yeni banka reform tasarısının fikir babası Paul Volcker, planın bir sonraki krizi engellemek için şart olduğunu savundu.

03.02.2010 - 13:22

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Paul Volcker, Barack Obama'nın önerdiği banka reformuyla vergi mükellefinin menfaatini korumayı hedeflediklerini söyledi.

Senatonun bankacılık komitesine yaptığı sunumda Volcker, planı ana hatlarıyla açıkladı.

Volcker, "Finansal sistemin çöküşü ekonomiyi kabul edilemez risklerle yüzyüze getirdi. Bankaların her aktivitesi risk içerir. Önerdiğimiz planla, hangi risklerin hükümet tarafından korunmayacağını belirlemek istiyoruz. Ticari bankalar ekonomi için hayati işlev gördüğünden hükümetin garantisi altında olmalılar. Ancak, al-sata dayalı ve spekülatif faaliyetler vergi mükellefinin parasıyla korunmamalı. Dolayısıyla hedge fonlar, finansal ortaklıklar ve al-sat işlemleri yürüten birimler, ticari bankalardan ayrı tutulmalı" dedi.

Volcker, "batmayacak kadar büyük" finansal kurumların iflasın eşiğine gelmesi durumunda, kurtarılmasındansa, ötanazi alternatifine başvurmasının daha uygun olacağını belirtti.

Volcker, "Piyaasaları tehdit eden iflasları engellemek için "batmayacak kadar büyük" sorununu ortadan kaldırmak gerek. Krize neden olan ve al-sat faaliyetlerine ağırlık veren yatırım bankaları gibi finansal kuruluşlar, baskı altındayken hükümet tarafından kurtarılacakları fikrine güvenmemeliler. Öncelikle, iflas riskiyle karşı karşıya kalan büyük finansal kuruluşlara müdahale edebilecek, gerekirse kontrolünü ele alacak bir kurum oluşturulmalı. Bu kurum, finansal kuruluşun varlıklarının nakte dönüştürülmesi veya bir başka şirketle, satın alma veya birleşme yoluyla, buluşturulmasından sorumlu olmalı. Diğer bir deyişle, finansal kuruluşu kurtarmaktansa, şirkete ötanazi hakkı tanımak daha uygun" dedi.

Volcker, planın gelecek krizleri önlemek için önemini vurgularken "Bir sonraki krizi ben göremeyebilirim, ama ruhum sizi rahat bırakmaz" diyerek şunları söyledi:

"Ortakları ve yatırımcılarının parasıyla rekabet eden şirketler her türlü yatırım, al-sat, yenilik ve iflasa açık olmalı... Ne de olsa, risk ortaklara ait. Ama, ticari bankalar hedge fon ve finansal ortaklıklara, sponsor veya sahip olmamalı. ABD'de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ticari banka spekülatif aktivitelerle meşgul. Ticari ve yatırım banka birimleri arasında çok ciddi menfaat çatışması var. Dolayısıyla, bu kalemlerdeki faaliyet çok artarsa önce kaşlarınızı kaldırmanız, sonra da zorunlu karşılık oranlarını yükseltmeniz gerek. Bunu yapmazsanız, olası gelecek krizleri engelleyemezsiniz. Bir sonraki krizi görmeye ömrüm yetmeyebilir, ama ruhum size musallat olur"

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...