Galataport İstanbul, Avrupa’nın Leed Platin sertifikalı en büyük ikinci projesi

Galataport İstanbul, LEED Platin sertifikalı Avrupa'daki en büyük ikinci proje, Türkiye'nin de en büyük projesi oldu.

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 16:13

Galataport İstanbul, Avrupa’nın Leed Platin sertifikalı en büyük ikinci projesi

İstanbul’un özellikleri arasında yer alan, deniz suyu ile soğutma yapan mekanik cihazlar, uluslararası konfor, enerji verimliliği ve su verimliliği standartları üzerinde mühendisliği gerçekleştirilmiş sistemler, çevreye karşı duyarlı inşaat süreçleri Galataport İstanbul’a, LEED Platin Sertifikası’nı getirdi.

Binaları sürdürülebilirlik seviyelerine göre değerlendiren, enerji kullanımı, çevreye etki, içinde bulunan insanların konfor ve sağlığı gibi kriterlere dayanarak binaları derecelendirip sertifikalandıran, dünyada ve Türkiye’de önde gelen yeşil bina sertifikasyon sistemlerinden olan LEED Sertifikası, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirildi. Galataport İstanbul, Türkiye'nin LEED Platin sertifikalı en büyük projesi ve 'daki ise en büyük ikinci proje oldu.

ÇEVREYE SAYGILI UYGULAMALAR GELİŞTİRİLDİ

Galataport İstanbul projesinde tasarım aşamasından başlayarak inşaat sürecinde ve yapıların işletme ömrü boyunca çevreye olan negatif etkilerini minimize etmek ve ayak izini küçültmek, özellikle gözetilen kriterler arasında yer aldı. İnşaat çalışması boyunca, proje sahasına gelen ve giden tüm araçların sayısı ve ulaşım menzili kaydedildi. Ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılması için yerel ve proje sahasına yakın tesislerde üretilmiş malzemeler tercih edildi. Projenin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci 2015’te tamamlandıktan sonra tüm çalışmalar gerekli izinler çerçevesinde ve gönüllü girişimlerle sürdürüldü. İnşaat sürecinde, yapılan her imalatın ÇED’e uygunluğu sıkı şekilde kontrol edildi.

Projenin çevreye etkilerini izlemek için üç ayda bir deniz suyu kalitesi, partikül madde ölçümü, çöken toz ölçümü ve gürültü izleme çalışması yapılıyor. Projenin deniz yaşamına etkilerinin takip edilmesi için yılda bir kez Ege Üniversitesi öğretim görevlileri ile beraber Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması yürütülüyor. İnşaat çalışması başlangıcında yapılan modellemelere göre Galataport İstanbul projesinden kaynaklanacak bir sızıntı, sakin bir havada iki saat içinde Haliç’e, yaklaşık iki gün içinde Boğaz bölgesine ve yedi gün içinde ise Ege Denizi’ne ulaşıyor. Bunun önüne geçebilmek için yağ bariyeri serme hizmeti hayata geçirildi ve Galataport İstanbul, yakıt ikmali sırasında bariyer serme zorunluluğunu uygulayan Türkiye’deki ilk kruvaziyer limanı oldu. Karaköy’e komşu olan projede toz kirliliği ve titreşim kontrolü konusunda da geniş önlemler alındı.

TARİHİ BİNALARIN RESTORASYONU ÖZVERİYLE YAPILDI

Galataport İstanbul’un konumunun İstanbul Boğazı'na bitişik olması nedeniyle, inşaat süresince deniz kirliliğini önlemeye yönelik olarak hazır bekleyen bir acil müdahale ekibi ve sızma kontrol önlemleri uygulandı. Tophane Saat Kulesi inşaat sırasında vinçlerle havaya kaldırıldı ve altında gerçekleşen inşaat işlerinden dolayı yapı korumaya alındı.

Sayfa Yükleniyor...