Garanti Bankası, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında gerçekleştirdiği 250 milyon Euro tutarındaki işlemle yurtdışı piyasalardan uzun vadeli finansman sağladı.

Fitch tarafından A- seviyesinde derecelendirilen ve sigortasız olarak ihraç edilen işlem, Türk bankalarının sigortasız olarak gerçekleştirdiği yapılandırılmış finansman işlemleri arasında en yüksek reytinge sahip kaynak olma özelliğini taşıyor.

Krediyi, Türk bankaları tarafından gerçekleştirilen seküritizasyon işlemleri ve uluslararası finans kurumlarıyla işbirlikleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüklerini belirten Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Tolga Egemen, “Fitch tarafından verilen bu reyting, Garanti’nin havale akımlarına dayalı seküritizasyon programının istikrarlı ve güçlü yapısına yönelik bir işaret olmanın yanı sıra; bankanın son derece likit ve dengeli bilanço yapısının, güçlü özkaynaklarının, risk yönetimi sisteminin ve operasyonel verimliliğinin de bir göstergesi niteliğindedir. İşlemin başarısının arkasında, Garanti’nin yurtdışı borçlanma yaratma konusundaki deneyimi, uluslarlararası finans kurumlarıyla oluşturduğu sağlam ilişkiler ve bu kurumlarla gerçekleştirilen işbirliklerinin çeşitliliği yatmaktadır. Uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak yaratmanın gitgide önem kazandığı günümüz koşullarında, düşük faizli fonlama fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

West LB tarafından düzenlenen işlemin, 75 milyon Euro tutarındaki 12 yıl vadeli dilimi EIB (Avrupa Yatırım Bankası), 75 milyon Euro tutarındaki 12 yıl vadeli dilimi EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) kaynaklarından temin edildi. West LB ise işleme 5 yıl vadeyle 100 milyon Euro tutarında katkıda bulundu. Kredinin, EIB ve EBRD kaynaklarından sağlanan 150 milyon Euro'luk kısmının, orta büyüklükteki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine aktarılacağı belirtildi.

EBRD bir Türk bankasının havale akımlarına dayalı seküritizasyon işleminde yatırımcı olarak ilk kez yer alırken; işlem aynı zamanda EIB ve EBRD’nin birlikte, finansman sağladığı ilk Türk bankası işlemi olma özelliğini de taşıyor. Bu işlemle birlikte seküritizasyon programının kurulduğu 2002 yılında bu yana Garanti Bankası’nın bu program altından ihraç ettiği 30 ayrı dilimde temin ettiği kaynağın toplam tutarı, 5 milyar doları aşıyor. Garanti, 30 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirdiği 1 milyar ABD doları tutarındaki işlemle, yılın en ucuz maliyetli sendikasyon işlemine imza atmıştı.