Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Gıda Fiyatları Endeksi verilerine göre, dünyada ortalama gıda fiyatları nisan ayında, bir önceki aya göre 2.1 puan ya da yüzde 1.2 düştü. Böylece, 171 puana gerileyen Endeks'teki yıllık gerileme de yüzde 19.2 düzeyini buldu.

Dünya gıda fiyatlarındaki düşüşlere en yüksek gerilemenin yaşandığı süt ürünleri grubu öncülük ederken, tahıllar ve bitkisel yağ fiyatları da düştü. Kategoriler arasında yalnızca, bir süredir düşüşte olan et fiyatlarında artış gerçekleşti.

TAHIL FİYATLARINDA GERİLEMENİN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DA SÜRMESİ BEKLENİYOR

FAO Tahıl Fiyatları Endeksi Nisan ayında 2.2 puan ya da yüzde 1.3 düşüşle 167.6 puana geriledi ve bu grupta yıllık düşüş yüzde 20'yi buldu. FAO değerlendirmesinde, buğday fiyatlarının Nisan ayında da düşmeye devam ettiğine işaret edilerek, bu gerilemede yüksek rekolte ve zayıf ticaretin etkili olduğu belirtildi ve önümüzdeki aylarda fiyatların daha da düşeceğine ilişkin beklentilerin güçlü olduğu vurgulandı.

ENDONEZYA VE MALEZYA'DA YÜKSEK ÜRETİM BEKLENTİLERİ FİYAT DÜŞÜŞLERİNDE ETKİLİ OLDU

Aynı dönemde, bitkisel yağ fiyatları da, palmiye yağı fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak, aylık bazda 1.5 puan ya da yüzde 1.3 düştü. Bitkisel yağ fiyatlarındaki düşüşe liderlik yapan palmiye yağındaki gerilemenin, Endonezya ve Malezya'da yüksek üretim beklentilerinin etkili olduğu vurgulanan FAO değerlendirmesinde, soya fiyatlarında da küçük düşüşler yaşanırken, rekolte düşüşlerine bağlı olarak ihracatında yavaşlama beklenen ayçiçek yağı fiyatlarının ise yükseldiğine dikkat çekildi.

RUSYA AMBARGOSU NEDENİYLE AVRUPA'DA SÜT ÜRÜNÜ FİYATLARI DÜŞÜYOR

Nisan ayında en yüksek düşüş, 12.5 puan ya da yüzde 6.7 gerileyen süt ürünleri fiyatlarında gerçekleşti. Bu düşüşten en çok süt tozu ve tereyağı fiyatları etkilendi. Avrupa Birliği'nde yeni süt mevsiminin Mart-Nisan döneminde açıldığına işaret edilen FAO değerlendirmesinde, Rusya'ya koyulan ambargo ve Çin alımlarına ilişkin belirsizliklerin sürmesi gibi nedenlerle fiyatların inişe geçtiği vurgulandı.

ŞEKERİ, BREZİLYA'NIN ŞEKER KAMIŞI İHRACATINDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENTİSİ VURDU

Şeker fiyatlarındaki düşüş de 2.4 puan ya da yüzde 1.3 düzeyinde gerçekleşti ve 2009 yılı Şubat ayından bu yana en düşükü düzylere indi. FAO değerlendirmesinde, fiyatlardaki düşüşte en büyük etkiyi, dünyanın en büyük üreticisi Brezilya'nın, iyi rekolte nedeniyle şeker kamışı ihracatında büyük artış beklentisinin yaptığı vurgulandı. Bunun yanında, Hindistan'ın da şeker ithalat vergilerini yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselteceğini açıklamasının da fiyatları aşağıya çektiğine işaret edildi.

KÜÇÜKBAŞ, BÜYÜKBAŞ HAYVAN VE DOMUZ ETİ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLDU

Nisan ayındaki tek yükseliş kaydeden et fiyatlarındaki aylık artış da 3 puan ya da yüzde 1.7 düzeyinde gerçekleşti. Fiyatlardaki artışı, Avustralya ve Yeni Zelanda'da küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarındaki yükseliş körükledi. Domuz eti fiyatlarının da ılımlı bir şekilde yükseliş gösterdiğine işaret edilen FAO değerlendirmesinde, Çin, Japonya, ABD ve Vietnam'dan gelen yüksek ithalat taleplerinin de fiyatları yukarı yönlü etkilediğinin altı çizildi.