Helal ürüne 'akreditasyon' geliyor

Dünyada yaşayan 1,8 milyar müslüman nüfusun helal ürün talebini karşılamak ve bu ürünlere "helal belgesi" vermek üzere Türk Akreditasyon Kurumu'ndan bağımsız olarak "Helal Akreditasyon Kurumu" kuruluyor.

NTV Haber 29.05.2017 - 14:57

Helal ürüne 'akreditasyon' geliyor

Helal ürünlerin belgelendirilmesi amacıyla türk akreditasyon kurumu’ndan bağımsız olarak "Helal Akreditasyon Kurumu" kuruluyor.

Amaç, dünyada yaşayan 1,8 milyar müslüman nüfusun helal ürün talebini karşılam ak ve bu ürünlere "helal belgesi" vermek. Ayrıca bu konuda faaliyet gösteren uluslararası kurumlarda Türkiye’nin temsil edilmesini sağlamak.

Ekonomi Bakanlığı, helal ürünlerin belgelendirilmesini yapacak helal akreditasyon kurumu’nun kurulmasını öngören kanun taslağını hazırlayarak ilgili sektörlerin görüşüne açtı.

Helal kavramı en başta yalnızca gıda ürünleriyle ilişkilendirilirken, günümüzde gıdanın yanı sıra tekstil, kozmetik, lojistik ve hizmetler gibi sektörel olarak çok geniş bir alana hitap ediyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı verilerine göre günümüzde helal belgelendirmesine tabi sektörlerin küresel potansiyel ticaret hacmi 2.3 trilyon dolar. Ekonomi Bakanlığı'nın taslağına göre, Helal Akreditasyon Kurumu, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil edecek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurup işbirliği yapacak.

Yasa taslağına göre, idari va mali olarak özerk olacak Helal Akreditasyon Kurumu’nun karar organı 11 kişiden oluşacak yönetim kurulu olacak. Yönetim Kurulu’nda hem devlet hem de özel sektör temsilcileri bulunacak. Görev süresi ise 3 yıl olacak.

Sayfa Yükleniyor...