İçkiye sıkı denetim geliyor

Sahte içkiden ölümlerin ardından Alkollü İçki Eylem Planı uygulamaya konuluyor. Planla alkollü ürünler, uzmanların görev yaptığı, laboratuvar analizlerinin gerçekleştirildiği özel gümrüklerden Türkiye'ye girecek. Sicili bozuk olanlara lisans verilmeyecek, denetimler sıkılaştırılacak.

Anadolu Ajansı 16.06.2011 - 11:21

İçkiye sıkı denetim geliyor

Çeşitli dönemlerde gündeme gelen, ancak Rus turist rehberlerinin ölümüyle uluslararası bir boyut kazanan sahte ve kaçak içki sorununa çözüm bulunması için ilgili birimler art arda toplantılar düzenliyor.

Eski adıyla Tarım ve Köyişleri, yeni adıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda, soruna daha köklü çözüm bulunması için Alkollü İçki Eylem Planı hazırlanarak, yürürlüğe konulması kararı alındı.

Bu çerçevede ilgili kuruluş temsilcileri, 7 maddeden oluşan bir Eylem Planı Taslağı hazırladı. Halen üzerinde çalışmalar devam eden taslak plan, son şeklini aldıktan sonra hemen uygulamaya konulacak.

BANDROL DENETİMİ YOĞUNLAŞACAK
Alkollü içkilerde üretim, ithalat, pazarlama, tüketiciye satış, denetim ve diğer konuları düzenleyen Alkollü İçki Eylem Planında yer alan hususlar şöyle:

-Alkollü içkilerle ilgili bandrol denetimleri yoğunlaştırılacak. Mobil denetim cihazlarının sayısı artırılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı ile TAPDK, verilen bandrolleri sıkı takibe alacak. Saha denetimleriyle alınan bandrollerin legal ürünlerde kullanılıp, kullanılmadığı araştırılacak. Bunun için sürekli stok denetimleri gerçekleştirilecek. Bu şekilde verilen bandrollerin, alan kişi ya da kuruluşlarca mı kullanıldığı, yoksa kötü amaçlı kişilere mi satıldığı ortaya ortaya çıkarılacak.

HER ETAPTA DENETİM
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, başta turizm yöreleri olmak üzere tüm Türkiye'de, alkollü içkilerin üretim ve ithalatından pazarlanmasına ve tüketiciye ulaşması aşamasına kadar her etapta yaygın ve yoğun denetim yapacak. Bakanlık, sık aralıklarla alkollü içkilerle ilgili içerik denetiminde de bulunacak.

KOLLUK KUVVETLERİNE BİLGİ VERİLECEK
-İlgili kurum ve kuruluşlar, alkollü içki konusunda devletin kolluk kuvvetlerine gerekli her türlü bilgi ve belgeyi aktaracak. Kolluk kuvvetleri de çalışmaları sırasında elde ettikleri her türlü belge ve bilgiyi ilgili kurum ve kuruluşlara verecek. Kaçak içki üretim ve satışına ilişkin istihbarat bilgileri tüm kolluk kuvvetleriyle, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından müştereken değerlendirilecek ve gereği yapılacak.

SİCİLİ BOZUK OLANA LİSANS YOK
-Üretim lisansı ve yetki belgelerine sınırlama: TAPDK, adli sicili bozuk üreticilere üretim lisansı vermeyecek. Dağıtım yetki belgesi verirken de, çok ciddi bir araştırmaya gidecek. TAPDK, bu konuda yaşanan sıkıntıları çözecek tedbirleri de süratle alacak. Kolluk kuvvetleri de sicili bozuk mükellefleri TAPDK'ya bildirecek.

İTHAL EDİLEN ÜRÜNE ANALİZ
-Alkollü içki ithalatında, hem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hem de Gümrük Müsteşarlığı çok ciddi bir denetim yapacak. İthal edilen ürünlerden alınacak numuneler, laboratuvarlarda ciddi bir analize tabi tutulacak.

GÜMRÜK KAPILARINDAN GİRECEK
-Alkollü içki ithalatında, İhtisas Gümrükleri uygulamasına geçilecek. İthal içki, sadece belirlenecek ihtisas gümrüğünden ya da gümrük kapılarından Türkiye'ye girecek. İhtisas Gümrüklerinde konuyla ilgili uzman elemanlar görev yapacak, tam teçhizatlı laboratuvarlar kurulacak. İthal içkiler, buralarda analize tabi tutulduktan sonra Türkiye'ye sokulacak.

TÜKETİCİYE KADAR DENETİM
-Alkol Takip Sistemi kurulacak. Halen üreticilerle sınırlı olan Alkollü İçki Takip Sistemi'nde, nihai tüketiciye kadar olan etap da sisteme dahil edilecek. Alkol Takip Sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı ya da Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde kurulacak. sistemin hangi kurum bünyesinde oluşturulacağına daha sonra karar verilecek.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...