'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ' ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ihracat rakamlarında aylık bazda Eylül dönemine göre yüzde 17.6'lık artış olduğunu belirterek, "2010 yılı için 111.7 milyar dolar olan ihracat hedefimizi tutturma gayreti içindeyiz" dedi.

Ticarette dışa bağımlılığın mümkün olduğunca azaltılması konusunda çalışma zamanı geldiğini söyleyen Çağlayan, ihracat odaklı büyüme stratejisi benimsendiğine göre ihracatçı sayısının arttırılması gerektiğini vurgulayarak, dünya mal ticaretinden bugün alınan payın binde 85 olduğunu, 2023 için belirlenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturabilmek için bu oranın yüzde 1.5'e çıkarılması gerektiğini söyledi.

Anadolu illerinin toplam ihracatın yüzde 53'ünü yapar hale geldiğini, İstanbul'un son beş yıllık ihracat ortalamasının yüzde 55 olduğunu, bu rakamın bugün yüzde 47'ye indiğini kaydeden Çağlayan, toplam ihracatın yüzde 90'ının sanayi ürünleri olduğunu ifade ederek, "Türkiye, nerede ticaret varsa orada olacaktır. Girdiğimiz pazarlarda tutunacağız" dedi.

Çağlayan, ihracatın yüzde 37'sini 100 firmanın yaptığını, firmaların yüzde 46'sının tek bir ülke ile, yüzde 9'unun 10 ülkeden fazla ülke ile ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bunları eşik sınır belirlemede kullanacağız" dedi.

İhracatçıların büyük kısmının ikinci yılda ihracatçı olma vasfını kaybettiğini söyleyen Çağlayan, "İhracatta kapasite arttırılması, yeni pazarlara yönlendirme ve yeni ihracatçı oluşturulmasında konularında eğitim- danışmanlık, yurtdışı pazar faaliyetleri gibi proje bazlı program desteği sağlayacağız" dedi.