NTV

İki jeotermal ihaleye çıktı

Ekonomi

İzmir'de 2 adet jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarılırken, Konya'da ise jeotermal sahaları kiraya verilecek.

İzmir İl Encümeni Başkanlığı ile Konya İl Özel İdaresinin, konuya ilişkin duyuruları Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyurulara göre, İzmir İl Encümeni Başkanlığı, Ödemiş İlçesi, Çamyayla jeotermal kaynak arama sahasına ait 4 bin 996,50 hektarlık alanda ve Torbalı İlçesi Tulum jeotermal kaynak arama sahasına ait 4 bin 943,00 hektarlık alanda arama haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin 2 adet jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif arttırma usulüyle ihale edilecek.

Çamyayla jeotermal alanındaki jeotermal kaynak arama sahasının muhammen bedeli 60 bin lira, geçici teminatı bin 800 lira, Torbalı İlçesindeki Tulum jeotermal alanındaki jeotermal kaynak arama sahasının muhammen bedeli 59 bin 365 lira, geçici teminatı ise bin 781 lira olarak belirlendi.

İhale, 21 Ekim 2009 tarihinde saat 14.00'de İzmir İl Encümeninde, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince, açık teklif arttırma usulüyle yapılacak.
Katılımcılar şartnameyi bedeli mukabili encümenden satın alabilecekler.
Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü, ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verilecek.

Konya

Öte yandan Konya İl Özel İdaresi, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Konya-Cihanbeyli AR:26, Konya-Ilgın AR:43 ve AR:44 numaralı 3 adet jeotermal sahalarını kiraya vermek üzere ihale açtı.
Pazarlık usulü ile Konya İl Özel İdaresinde 14 Ekim 2009 tarihinde saat 14.15'de yapılacak 3 adet jeotermal alanlarının tahmini bedeli Konya Cihanbeyli AR=26 ve Konya Ilgın AR-43 için 18'er bin 9 lira, Konya Ilgın AR-44 içinse 43 bin 875,95 lira olarak belirlendi.

Geçici teminat ise her bir saha için tahmini bedelin yüzde 3'ü kadar olacak. Söz konusu ihalede şartname ve ekleri İl Özel İdaresinden satın alınabilecek.