İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanık Küçük'ün katıldığı basın toplantısıyla açıklanan rapora göre, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 104 milyon 39 bin 438 liralık net üretimden satışla birinci olurken, bunu 104 milyon 12 bin 123 lira ile Selçuk İplik San. ve Tic. A.Ş. izledi.

Sıralamada üçüncü olan şirket adının açıklanmasını istemezken, dördüncü sırayı 103 milyon 782 bin 307 lira ile Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş., beşinci sırayı 103 milyon 721 bin 596 lira ile Setaş Kimya Sanayi A.Ş. aldı.

Rapora göre, vergi öncesi dönem kârlılığında 2008 yılında üretimden satışlara göre 121. sırada bulunan Eti Elektrometalurji A.Ş. 40 milyon 926 bin 135 liralık vergi öncesi kâr rakamı ile ilk sırayı aldı. Bunu üretimden satışlara göre 75. sıradaki Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 34 milyon 473 bin 157 liralık kârlılık düzeyi ile izlerken, üretimden satışlara göre 201. sıradaki Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş (YİBİTAŞ) 30 milyon 529 bin 218 lira ile kârlılıkta üçüncü oldu.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu kapsamındakilerin Türkiye GSYİH'sı içindeki payı 2007'de yüzde 0,8 iken, bu rakam 2008 yılında yüzde 0,9'a yükseldi. Böylelikle 2008'de 1000 büyük sanayi kuruluşunun yarattığı üretici fiyatlarıyla brüt katma değerin Türkiye GSYİH'sı içindeki payı yüzde 9.3 oldu. Bu değer, 2007 yılında yüzde 10,1 ile karşılaştırıldığında 1000 büyük sanayi kuruluşunun ülke ekonomisindeki ağırlığının 0,8 puan azaldığı dikkat çekiyor.

2008'de İkinci 500 kapsamında yer alan ilk 10 kuruluşun 5'i 2007 yılında Birinci 500 arasında yer alırken, 2008'de bu kuruluşlar İkinci 500'e geriledi. Söz konusu 5 kuruluştan 2'si tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor.

2007'DE İLK 500'DEKİ 37 KURULUŞ İKİNCİ 500'E GERİLEDİ
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu kapsamında 2007'de 495 olan özel kuruluş sayısı 2008'de 496'ya çıktı. Buna karşılık kamu kuruluşların sayısı 5'ten 4'e geriledi.

2007'de Birinci 500 kapsamında yer alan 37 kuruluş 2008'de ikinci 500 Kuruluş kapsamına gerilerken, 2007'de İkinci 500'de yer alan 365 kuruluş 2008'de yine İkinci 500 kapsamında yer aldı, 98 kuruluş ise 2007'deki 1.000 kuruluşun dışından 2008'de sıralamaya girebilmeyi başardı.

İkinci 500'de üretimden satışlardaki sabit artışlara bakıldığında 2007'de sabit fiyatlarla yüzde 7,6 oranında artan üretimden satışların 2008'de yüzde 2,2 oranında küçüldüğü görülüyor. İkinci 500'de satış hasılatı, cari fiyatlarla 2007'de yüzde 10,3 artarken, 2008'de yüzde 7,5 ile daha küçük düzeyde artış gösterdi.

2008 yılında ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçları, gerek satış hasılatı, gerekse üretimden satışlar açısından Birinci 500 sonuçlarına göre daha ''olumsuz bir gelişme'' gösterdi.

DÖNEM ZARARI YÜZDE 150,4 ORANINDA ARTTI
Rapora göre, İkinci 500 kapsamında vergi öncesi dönem kârı 2007'de yüzde 36 oranında artarken, 2008 yılında yüzde 16,5 azaldı. Özel kuruluşlarda 2007'de yüzde 37,1 oranında artan vergi öncesi dönem kârı 2008'de yüzde 17 küçüldü.

2008'de vergi öncesi dönem zararında ise önemli artış yaşandı. 2007'de İkinci 500 genelinde dönem zararı yüzde 32,3 oranında küçülürken, 2008 yılında yüzde 150,4 oranında artış gösterdi. Özel kuruluşlarda 2007'de yüzde 47,1 oranında küçülen dönem zararında, 2008'de yüzde 319,2 düzeyinde ''oldukça yüksek'' oranlı bir artış yaşandı.