IMF'den yapılan açıklamada, IMF İcra Kurulu'nun, Türkiye ile 4'üncü madde gözden geçirmelerini 16 Kasım'da tamamladığı belirtildi. IMF, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3 oranında, 2013'te de yüzde 3.5 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu.

Bu yıl tüketici fiyatlarında 12 aylık enflasyon oranının yüzde 7.5, 2013 yılında da yüzde 6.2 civarında olacağı tahminine yer verilen açıklamada, cari işlemler dengesinin GSYİH'ya oranı, 2012 için yüzde -7,5, gelecek yıl için de yüzde -7,2 olarak gösterildi.

IMF, ayrıca, Türkiye'nin GSYİH'sının bu yıl 1 trilyon 419 milyar lira, gelecek yıl ise 1 trilyon 585 milyar lira olacağını belirtti.

GENEL EĞİLİMİN ÜSTÜNDE BÜYÜME
Açıklamanın 'arka plan' başlıklı bölümünde, Türk ekonomisinin, 2010 ve 2011 yıllarında genel eğilimin çok üzerinde bir büyüme gösterdikten sonra, bu yıl daha sürdürülebilir yüzde 3 büyüme oranına yavaşladığı belirtildi.
 
Ülkede 2011 yılında uygulanan daha sıkı para politikası ve makro ihtiyati politikaların ardından iç talep ve ithalat yavaşlarken, büyümenin daha dengeli hale geldiği kaydedilen açıklamada, ihracatın da, yeni pazarlara başarılı yönelimler neticesinde iyi performans göstermeye devam ettiği tespitine yer verildi.

Açıklamada, cari işlemler açığının, 2012 yılının ilk 8 aylık döneminde, geçen yıla göre yüzde 33 gibi önemli bir oranda gerilediği de belirtildi. 

TÜRK YETKİLİLERE TAKDİR
IMF açıklamasının 'İcra Direktörleri Kurulu'nun Değerlendirmesi' başlıklı bölümünde de, İcra Direktörleri'nin, Türk yetkilileri, cari işlemler açığı ve enflasyondaki düşüşlerle birlikte, 2012 yılında daha sürdürülebilir ve dengeli büyüme için zemin hazırlamalarından dolayı takdir ettiği dile getirildi.

Direktörlerin, dış belirsizliklerin görünümü bulanık hale getirdiği ve hala büyük orandaki dış finansman gereksinimlerinden dolayı, Türkiye'nin piyasa duyarlılıklarındaki değişimlere karşı hassas olmaya devam ettiği tespitine yer verilen açıklamada, bu nedenle politika önceliklerinin, dengesizliklerin giderilmesinin devamı üzerine yönelmeyi sürdürmesine gerek duyulduğuna işaret edildi.

ORTA VADEDE ÖNEMLİ HEDEFLER
Açıklamada, iç tasarrufların artırılması ve ekonominin potansiyelinin geliştirilmesinin orta vadede önemli hedefler olduğu belirtildi.
 
Direktörlerin, 2013 bütçesinde önerilen daha sıkı mali politika duruşundan memnuniyet duydukları ve altyapı yatırımlarında öncelik korunurken, ücret ödemeleri dahil, cari harcamalardaki artışın kontrol altında tutulmasının öneminin altını çizdiği ifade edilen açıklamada; direktörlerin, vergi tabanının genişletilmesi, vergi yönetiminin geliştirilmesi ve bütçe esnekliğinin ilerletilmesine dönük sürdürülen adımlardan duydukları memnuniyet dile getirildi.
 
Açıklamada, harcama reformları başta olmak üzere, arzu edilen faiz dışı fazla düzeyine erişmek için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğu, direktörlerin, 2013-2015 için orta vadeli mali programı, doğru yönde atılmış memnuniyet verici bir adım olarak nitelediği ifade edildi.