IMF'nin artırılmasına karşı çıktığı bütçeden belediyelere aktarılan kaynağın bu yıl yaratacağı ek maliyet 3.9 milyar lira. Belediyelere aktarılan kaynak, kamu harcamaları açısından da sorun yaratıyor.

İlişkili Haberler


Belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payı artıran yasa, 2008 Temmuz'unda yürürlüğe girdi.

Düzenleme, bütçede geçen yılın son aylarında 900 milyon lira ek maliyet yarattı.

Belediyelere bu yıl 19 milyar 919 milyon lira pay ayrıldı. Bunun 3.9 milyar liralık bölümü yeni düzenlemenin yarattığı ek maliyet oldu.

Belediye paylarının bütçedeki ağırlığı da yarım puanın üstünde artarak yüzde 7.69 oldu. ocak ayında belediyelere 1 milyar 203 milyon lira pay aktarılırken bunun 200 milyon liralık bölümü yeni düzenlemeden kaynaklandı. IMF, yeni stand-by anlaşmasında imza aşamasına gelinmesi için bu düzenlemenin iptalini istiyor.

Hükümetin geri adım atmadığı düzenleme, faiz dışı fazlanın yerine yeni dönemde kriter gösterge olacak mali kural açısından da sorun yaratıyor.

Ekonomi yönetimi, IMF'yle hangi kamu harcamalarının mali kurala dahil edileceğini görüşüyor. IMF, faiz dışı fazla hedefinin esnetilmesiyle oluşan kaynağın belediyelere aktarılmasına itiraz ediyor.

Öte yandan, belediyeler artan gelirlerine rağmen seçime 13 milyar 996 milyon lira borçla giriyor. Hazine'ye olan bu borcun 6.6 milyar liralık bölümü ise vadesi geçtiği halde ödenmeyenlerden oluşuyor.