Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Küresel Finansal İstikrar Raporu’na göre, küresel borçluluk düzeyi dünya GSYH’sinin yüzde 225’ine yükseldi ve 164 trilyon dolar ile 2016 yılında zirve yaptı.

Rapora göre, bu düzey küresel finansal kriz sonrası 2009’da görülen en yüksek borçlanma düzeyinin bile 12 puan üzerinde.

IMF’nin Mali İlişkiler Direktörü Vitor Gaspar, “Bu bulgular, ekonomik faaliyetlerdeki iyileşme ile birlikte değerlendirildiğinde, hükümetlerin acilen kamu borçlarını düşürmeleri ve bu sayede gelecekte karşılaşılması kaçınılmaz olan zorluklara hazırlanmaları gerektiği anlamına geliyor” dedi.

"GELİŞMİŞ EKONOMİLERİN DURUMU DAHA KÖTÜ"

IMF raporunda gelişmiş ekonomilerin borçluluk durumlarının gelişen ekonomilere göre çok daha kötü durumda olduğunu söyledi. Gelişmiş ekonomilerde borcun GSYH’ye oranı yüzde 105 düzeyindeyken, orta gelirli ekonomilerde bu oranın yüzde 50 dolayında olduğu belirtildi.