Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) halen üzerinde tartışılan ve İstanbul'daki yıllık toplantılarda karara bağlanması beklenen yeni reform çalışmaları, Türkiye'nin de içinde bulunduğu yükselen piyasaların, Fon'un kotasından en az yüzde 4-5 katkıda bulunabileceği belirtiliyor.

G20'nin, İngiltere'deki Maliye Bakanları ve ABD'deki liderler zirvesinde ele alınması beklenen yeni çalışma çerçevesinde, Türkiye'nin de yeni kota artışından faydalandırılması bekleniyor.

IMF kotalarının artırılması halinde, Türkiye, kota oranı nispetinde en az 1-2 milyar dolarlık ilave kredi imkanı bulacak.

IMF, geçen hafta da üye ülkelere, 250 milyar dolarlık ek kaynak getiren Özel Çekme Hakkı imkanını onayladı.

İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan ve küresel likidite, dolayısıyla, üye ülkelerin döviz rezervlerini desteklemek amacını taşıyan imkan, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere, 100 milyar dolarlık ilave kredi imkanı getiriyor.

28 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni kredi imkanı çerçevesinde, üye ülkeler, bu kredi imkanından, kotalarının yüzde 74'ü oranında faydalanabilecek. Türkiye'nin de bu yeni kredi imkanı çerçevesinde, ilave olarak yaklaşık 1.5 milyar dolarlık kredi imkanı elde edecek.

Böylece IMF'deki reformlar, Türkiye'ye en az 3 milyar dolarlık yeni kaynak imkanı sağlayacak.

Yeni kota reformunun da devreye girmesiyle birlikte, Türkiye'nin Fon'daki kredi imkanı ve söz hakkı artmış olacak.

TÜRKİYE, İLK REFORMDAN DA FAYDALANMIŞTI
IMF ve Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun 31 Ağustos 2006 tarihli toplantısında bu reform paketi ele alınmış, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun aldığı tavsiye kararı ve Guvernörler Kurulu'nca Eylül 2006'da kabul edilen karar ile Fon'un, daha önce 213 milyar 478,4 milyon SDR olan toplam kotası, 3 milyar 808,9 milyon SDR (var olan kotanın yüzde 1,8'i kadar) daha artırılmış ve bu artıştan Türkiye de faydalandırılmıştı.

Fon'un kabul ettiği bu artış imkanından, Türkiye ile birlikte Çin, Meksika ve Güney Kore yararlanmışlardı.

Türkiye'nin, 964 milyon SDR (Özel Çekme Hakkı) olan kotasının, 1,2 milyar SDR'ye çıkarılmasıyla, 1,2 milyar SDR'lik kotası, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir karşılığa denk gelmişti.