Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun Mayıs ayı itibariyle biteceğinin açıklanmasının ardından gözler Türkiye'nin IMF'yle olan ilişkisinin geleceğine çevrildi.

IMF Türkiye Direktörü Mark Lewis, Türkiye'nin fona olan borcunu kapatması sonrasında Türkiye'nin uluslararası kuruluşta rolünün ve etkinliğinin giderek artacağını, Türkiye'nin, Alternatif İcra Direktörlüğü'ne başkanlık ettiğini, 2014 yılı itibariyle de tam anlamıyla İcra Direktörlüğü Başkanlığı'nı üstleneceğini anlattı.

Türkiye ekonomisinin son yıllarda büyük gelişmeler katettiğini, IMF'in de ekonomik ve finansal işbirliği açısından önemli bir küresel forum olduğunu belirten Lewis, ''Türkiye uluslararası camiaca karşı karşıya kalınan ekonomik ve finansal sorunlara çözüm sunmakta önemli bir role sahip. Gelişmelerin meyveleri güçlü büyüme, azalan işsizlik, daha düşük faiz oranları ve enflasyon ve daha güçlü kamu finansmanında görülüyor. Dahası, gerçekten dinamik bir özel sektör ile birlikte, kamu finansmanı ve bankacılık sistemini güçlendirmeye yönelik atılan adımlar Türkiye'nin son yılların zorlu küresel ekonomik koşullarının üstesinden etkili bir biçimde gelebilmesini sağladı'' diye konuştu.

Türkiye'nin bu yıl için hedeflediği yüzde 15 oranındaki kredi büyümesi hedefine de değinen Lewis, ''Türkiye 2012 yılında ekonomide başarılı bir yumuşak iniş geçekleştirdi, zorlu uluslararası ortam göz önüne alındığında bu büyük bir başarıdır. İleriye bakıldığında, düşük enflasyon, çok yüksek olmayan cari açık ve güçlü bir bankacılık sistemini korumaya devam ederken ekonomik büyümeyi sürdürülebilir bir biçimde yükseltmek önemli olacak. Bu da muhtemelen ılımlı bir kredi büyüme oranı gerektirecektir'' dedi.

Türkiye ekonomisinin ılımlı bir büyüme kaydetmesini beklediklerini, Türkiye'nin bu yıl yüzde 3,5 oranında bir büyümeye ulaşacağını, bu tahminlerinin de piyasa beklentisine yakın olduğunu vurgulayan Lewis, Türkiye'nin cari açık verilerine dair öngörülerde de bulundu.

Büyümedeki artışla 2012 yılında cari açığın GSYH'nin yüzde 6,5'i civarında ve enflasyonunda yüzde 6 civarında gerçekleşmesini beklediğini ifade eden Levis, ''Eğer yılın ilerleyen dönemlerinde şartlar bu projeksiyonların revize edilmesini gerektirirse biz de bu yönde hareket eder ve revize ederiz'' dedi.

'TÜRKİYE KRİZE KARŞI DAYANIKLILIĞINI KANITLADI'
Türkiye'nin ekonomik büyüme performansından ve finansal esnekliğinden övgüyle bahseden Lewis, son yıllarda Türkiye ekonomisinin iyi bir büyüme performansı gösterdiğini ve küresel krizlere karşı dayanaklılığını kanıtladığını belirterek, ''Türkiye'nin ekonomik büyümesi birçok bakımdan düşük tasarruflar ve sermaye akımlarına yüksek bağımlılık göstererek oldukça dalgalı bir seyir izlemektedir'' dedi.

Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin büyüme hızına ilişkin son aylarda sıklıkla gündeme gelen ''fren-gaz'' tartışmalarına ilişkin olarak Lewis, Türkiye'nin potansiyel büyümesini sürdürebilir bir biçimde artırmak, ekonominin dalgalı seyrini azaltmak, tasarrufları ve yatırımları artırarak, rekabeti güçlendirmek gibi bir dizi reformu gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekti.