İndirimli kurumlar vergisinden kimler yararlanacak?

Maliye Bakanlığı, indirimli kurumlar vergisi uygulamasına açıklık getirdi. Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar indirimden yararlanamayacak.

ntv.com.tr 05.08.2016 - 09:38

İndirimli kurumlar vergisinden kimler yararlanacak?

Maliye Bakanlığı indirimli kurumlar vergisi uygulama esaslarına açıklık getirdi.

Resmi Gazete'de yer alan ve 1 seri no.lu kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekonomi Bakanlığı'nca yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlarından, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren elde ettikleri kazanç dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından faydalanılabilecek.

Tebliğde, mükelleflerin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde ettikleri kazançların yanı sıra toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen kısmına ilişkin olarak yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanmasının mümkün hale geldiği vurgulandı. Bu uygulamadan gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecek.

FİNANS VE SİGORTACILIK KAPSAM DIŞINDA

Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile iş ortakları indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında bulunmuyor.

Taahhüt işlerinden yap işlet devret (YİD) modeli ile elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmasına dair kanun, bazı yatırımların YİD modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlardan elde edilen kazançlar dolayısıyla da mükellefler, vergi oranı düzenlemesinden yararlanamayacak.

Sayfa Yükleniyor...