İlişkili Haberler

Hükümetin, 2014-2023 dönemini kapsayan "Ulusal İstihdam Stratejisi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Stratejiye göre, 2023'e kadar istihdamın artırılması için kadın, engelli, yoksul, genç ve kırsalda yaşayanları iş sahibi yapmak için özel politikalar uygulanacak.

Kadınların işgücüne katılma oranı, 2023'e kadar yüzde 41'e çıkarılacak. Kadınların 2015 yılı itibarıyla yüzde 46 düzeyinde gerçekleşen kayıt dışı çalışma oranı, 2023 yılında yüzde 30'a düşürülecek.

Genç işsizliği, yüzde 5 olarak hedeflenen genel işsizlik oranına yaklaştırılacak. Çocuk işçiliği, ağır ve tehlikeli işlerde tamamen ortadan kaldırılacak. Toplamda ise yüzde 2'nin altına düşürülecek.

Çalışabilir durumda olmasına rağmen sosyal yardım alanların yüzde 25'i işe yerleştirilecek. Çalışan yoksulların oranı da yüzde 5'e çekilecek.

İstihdam artışında işverenlere ek yük getirmemek için teşvik politikaları sürecek.
Hükümet, 2023'te, bin kişiye düşen hekim sayısı hedefini 2,4 olarak belirledi. Bin kişiye düşen hemşire sayısı ise 3,8 düzeyine çıkarılacak.