İstanbul-Sivas 5 saat 49 dakika

Ankara-Tiflis bağlantılı ''İpek Yolu'' Hızlı Tren Demiryolu Projesi'nin ilk ayağını oluşturan Balışeyh-Yozgat-Yıldızeli hattının geçeceği bölgede dağlar delinip, tüneller açılıyor, tepeler düzlenip, ovalara viyadükler kuruluyor...

29.03.2010 - 10:35

İstanbul-Sivas 5 saat 49 dakika

Devlet Demir Yolları İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü'nün Yozgat Valiliğine sunduğu, çalışmalara yönelik rapora göre; 840 milyon lira harcama ile yüklenici firmaya 20 Kasım 2008 tarihinde yapılan yer tesliminden itibaren bin 80 günde tamamlanması planlanan projenin ilk etabı için bugüne kadar 79 milyon 828 bin 544 lira harcandı.        

Bir taraftan Türkiye'nin batı sınırından doğu sınırına kadar uzanan demiryolu ağının boylamasına ana arterin bir parçasını oluşturup, diğer taraftan da Avrupa-İran, Avrupa-Orta Doğu ve Kafkas ülkelerinin demiryolu bağlantısı üzerinde bulunan Ankara-Yozgat-Sivas arası hızlı tren demiryolunun, Ankara-İstanbul ve Ankara-İzmir Hızlı Tren hatlarıyla birlikte, ülkenin doğusu ile batısı arasındaki bağlantıyı sağlayacağı kaydedildi.
        
ULAŞIM MESAFESİ KISALIYOR
602 kilometre olan Ankara-Sivas arası mevcut demiryolu ulaşımını 141 kısalarak, 461 kilometreye, seyahat süresi 12 saatten 2 saat 51 dakikaya, mevcut seyahat süresi yaklaşık 21 saat olan İstanbul-Sivas arasını ise 5 saat 49 dakikaya indirecek proje kapsamında Ankara-Yozgat-Sivas arasına toplam 442 kilometre yeni ağ kurulmaya çalışılıyor.        

Raporda, Yozgat merkez istasyonunun yerinin de netleştirildiği, istasyonun Divanlı köyünde kurulmasına yönelik şantiye kurma çalışmalarının tamamlanıp, altyapı çalışmalarının devam ettiği vurgulanarak, ''Yaklaşık bin 484 metre uzunluğunda 6 viyadük bulunmakta, bu viyadüklerin bir kısmının kazıklı ve yüzeysel temeller tamamlanmış, elevasyon ve başlık kirişleri, bir kısmında ise temel ve elevasyon imalatları devam etmektedir'' denildi.        

''Bin 180 metre, 695 metre, 4 bin 798 metre'' olmak üzere güzergahta üç ayrı tünelin bulunduğu, güzergahtaki en uzun tünelin Yozgat merkeze bağlı Azizli-Divanlı köyleri arasındaki 4 bin 798 metre uzunluğundaki tünel olduğu ifade edildi.        

Ankara-Yozgat-Kayseri arasındaki demiryolu ağının iyileştirilerek, hızlı tren geçişlerine uygun hale getirileceğine raporda yer verildi. Bu bağlamda, Ankara-Yozgat arasında devam eden İpek Yolu Hızlı Tren hattın kullanılacağı, Yozgat-Kayseri arasındaki hattın yenilenerek, hızlı tren geçişine uygun hale getirileceği bildirildi.        
        
PROJENİN MAZİSİ ÇOK ESKİ
Ankara-Tiflis bağlantılı Demiryolu hattının ilk ayağını oluşturan Balışeyh-Yozgat-Yıldızeli Demiryolu projesinin mazisi 1960 yılına kadar dayanıyor. O yıllarda gündeme getirilen Ankara-Tiflis bağlantılı Demiryolu projesi için dış kaynaklardan yeterli para bulunamaması üzerine yatırımdan 1968 yılında vazgeçildi.       

Aynı proje 1986 yılında yeniden gündeme getirilip, etüt projesinin hazırlanması için ihalesi yapıldı. 1990 yılında tamamlanan çalışmaların sonuç raporunda, ''Ankara-Tiflis bağlantılı demiryolu projesinin, Balışeyh-Yozgat-Yıldızeli maliyeti yüksek, getirisi ise çok düşüktür'' denildi.        


  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...