İşte yeni yılın vergileri

Yeni yılla birlikte vergilerde artış olacak. Motorlu taşıtlar vergisinden, özel iletişim vergisine, gelir vergisinden damga vergisine kalem kalem artış oranları...

Haberler 30.12.2010 - 11:32

İşte yeni yılın vergileri

Yeni yılla birlikte vergilerde de artış yaşanacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan düzenlemeler ile 2011 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi.

Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi ve harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7.7 oranında zamlandı. Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar da aynı oranda artırıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2011 yılında yüzde 7,7 artacak. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde MTV 405 liradan 436 liraya, motor silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 648 liradan 697 liraya çıkacak.

Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde MTV tutarı ise 14 bin 689 liradan 15 bin 820 liraya yükselecek.

Gelir Vergisi tarifesinde ilk dilime uygulanacak gelir tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 8.800 liradan 9.400 liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan vergi düzenlemelerine göre, yeni yılda 9.400 liraya kadar olan gelirlere yüzde 15, 53 bin liranın üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak.

Sözkonusu düzenlemeye göre, yeni yılda gelir vergisinde şu tarife geçerli olacak:

-9.400 TL'ye kadar : Yüzde 15
-23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410, fazlası : Yüzde 20
-53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 (ücret gelirlerinde 80.000 TL'nin 23.000 lirası için 4.130 TL) fazlası : Yüzde 27
-53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL) fazlası : Yüzde 35

KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA
Mesken kira gelirlerindeki 2.600 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 2.800 lira olarak uygulanacak.

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 10,70 lira olarak belirlendi.

Sakatlık indirimi tutarı ise yeni yılda birinci derece sakatlar için 700 lira, ikinci derece sakatlar için 350 lira, üçüncü derece sakatlar için de 170 lira olacak.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar da büyükşehir belediye sınırları içinde 4.600 lira, diğer yerlerde ise 3.200 lira olarak uygulanacak.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlerde yapılan artış sonrasında da, yeni hadler 32 bin lira ile 96 bin lira arasında belirlendi.

Yeni yılda değer artış kazançlarında 8 bin lira, arızi kazançlarda da 19 bin lira istisna bulunacak. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 1.170 lira olacak.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 34 LİRAYA ÇIKTI
Özel İletişim Vergisinde maktu tutar, 34 lira olarak belirlendi.

Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Özel İletişim Vergisine tabi tutarlar, yüzde 7,7 olan yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan 31,78 liralık vergi tutarı, 34 liraya çıkarıldı.

Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118 bin 438 lira, (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237 bin 18 lira), ivazsız intikallerde de 2 bin 730 lira istisna uygulanacak.

İstisna tutarı, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 2 bin 730 lira olacak.

Yeni yılda damga vergisine ilişkin üst sınır 1 milyon 251 bin 383,4 liraya yükselecek.

CEZALAR DA ZAMLANIYOR
Yeni yılda uygulanacak vergi cezaları ile çeşitli had ve tutarlar yeniden düzenlendi.

Buna göre, 2011 yılında fatura, gider pusulası, müstahsil ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmamasının cezası 170 lira olacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza miktarı da 80 bin liraya yükselecek.

En az ceza haddi ise damga vergisinde 8 lira, diğer vergilerde 17 lira şeklinde uygulanacak.

Bilanço esasına göre defter tutma haddinde yıllık alış tutarı 129 bin liraya, satış tutarı da 180 bin liraya yükseltilirken, fatura kullanma mecburiyetindeki limit de 700 lira olarak belirlendi.

EMLAK VERGİSİNDE ARTIŞ YOK
Emlak vergisinde binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yeni yılda artmayacak.

Bu çerçevede, bina inşaat maliyet bedeli, çelik karkas mesken binalarda, lüks inşaatlar için asgari 1.392,81 lira, azami 1.485,28 lira olarak uygulanacak. Bu rakam, birinci sınıf inşaatlarda 920,61 lira ile 993,24 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 610,89 lira ile 672,95 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda da 412,10 lira ile 458,33 lira arasında değişecek.

Basit yapılarda ise asgari bedel 169,73 lira, azami bedel de 188,22 lira olacak. Buna göre, çelik karkas mesken binalarda ortalama normal inşaat maliyet bedeli, lüks inşaatlarda 1.439,05 lira, birinci sınıf inşaatlarda 956,93 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 641,92 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda 435,22 lira, basit binalarda ise 188,22 lira olarak uygulanacak.

Sayfa Yükleniyor...