İzmir Alsancak Limanı'nın işletme hakkının 49 yıllığına devri ile ilgili ihalede, 1.27 milyar dolarla en iyi ikinci teklifi veren Çelebi Holding'in ihale sürecinden çekildiği belirtildi.

Reuters'ın ÖİB'den aldığı bilgiye göre, ÖYK kararı çerçevesinde, Çelebi Holding'in de sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı 15 milyon dolarlık geçici teminatı irat kaydedildi ve İzmir Limanı'nın özelleştirme ihalesi iptal edildi. ÖİB'nin ise limanı yeniden ihaleye çıkarması bekleniyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1.275 milyar dolarla en yüksek teklifi veren Global Yatırım Holding-Hutchison-Ege İhracatçı Birlikleri Liman Hizmetleri ve Taşımacılık'tan oluşan konsorsiyumun yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle İzmir Limanı'nı devralması için 1.270 milyar dolarlık teklifle ikinci sırada yer alan Çelebi Holding'i davet etmiş ve iki kez 45 gün süre vermişti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ihalenin 2007 yılında yapıldığı, sonucun ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca (ÖYK) onayının ardından Danıştay'ın ihale ile ilgili itirazları ve imtiyaz sözleşmesini karara bağlama süreci 30 ay sürdüğü anımsatılarak, şöyle denildi:

"Geçen yılı son çeyreğinde, ihaleyi birinci olarak kazanan Global-Hutchison Konsorsiyumu'na, ihale bedelinin ödenmesi ve limanın teslim alınması için üç aylık süre verilmişti. Ancak 2008 yılının ikinci yarısından sonra yoğunlaşan global ekonomik ve finansal krizin, finansal piyasalardaki etkisinin artarak devam etmesi ve tüm dünya ekonomilerini küçülme yönünde etkilemesi nedeni ile ihaleyi kazanan firma, ihale bedelinin ödemesini yapamamıştı. Bu durumda ihale şartnamesinin amir hükmü gereği Özelleştirme İdaresi tarafından 22 Ocak 2010 tarihinde yapılan tebligatla ihalede ikinci olan Çelebi Holding'e bedelinin ödenmesi ve limanın teslim alınması için 45 günlük süre verilmişti. İlk 45 günlük sürenin 8 Mart 2010'da tamamlanması ile birlikte Çelebi Holding, 45

günlük ilave süre talep etmişti. Sürenin bitimiyle birlikte Çelebi Holding, İzmir Alsancak Limanı işletme hakkının 49 yıllığına devri ile ilgili olarak açılan ihale sürecinde doğan haklarını kullanmayacağını, Özelleştirme İdaresi'ne resmen bildirdi."

OCAK 2006'DA İHALEYE ÇIKILMIŞTI
İzmir Limanı'nın 49 yıllığına işletme hakkının özel sektöre devri için Ocak 2006'da ihaleye çıkılmış, Mayıs 2007'de nihai pazarlık görüşmeleri yapılmış ve Temmuz 2007'de de ihale sonucu ÖYK tarafından onaylanmıştı. Ardından taraflarca imtiyaz sözleşmesi paraflanarak Danıştay'a görüş için gönderilmişti. İmtiyaz sözleşmesine ilişkin Danıştay süreci geçen yıl Eylül ayında tamamlanmıştı.

Çelebi Holding, özelleştirme kapsamında Bandırma Limanı ihalesinde de 175.5 milyon dolarla en yüksek teklifi vermişti. İhalesi 2008'de yapılan Bandırma Limanı'nın imtiyaz sözleşmesine ilişkin Danıştay süreci geçen yıl sonunda tamamlanmıştı. Bandırma Limanı'nın devir işlemine ilişkin süreç devam ediyor.