Kamu ihalelerine yabancılar da girebilecek

Kamu ihaleleri tümü yabancılara açılıyor. İhale mevzuatındaki istisnaların kapsamı daraltılıyor. Eşik değer yeniden düzenleniyor.

Anadolu Ajansı 25.11.2009 - 11:38

Kamu İhale Kurumunun hazırladığı ''Kamu Alımları Yasa Taslağı'' ile yabancı firmaların tüm ihalelere katılması mümkün hale getiriliyor. Halen sadece eşik değerin üzerindeki kamu ihalelerine girebilen yabancı firmalara, küçük, büyük, bütün kamu ihalelerine katılma hakkı tanınıyor.

Ancak taslakta bu konuda geçiş dönemi niteliğinde bir geçici maddeye de yer veriliyor. Bu madde doğrultusunda, şartnameye bir hüküm konulması halinde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine kadar, eşik değerin altında kalan ihaleler ile tasarım yarışmalarına, sadece yerli firmaların katılımı mümkün olabilecek.

Aynı şekilde Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine kadar yerli istekli lehine yüzde 15 fiyat avantajı da uygulanabilecek.

Kamu Alımları Yasa Taslağında, konuyla ilgili öngörülen düzenleme şöyle:

''Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğine kadar, eşik değerin altında kalan ihalelere ve tasarım yarışmalarına sadece yerli istekli ve yarışmacıların katılabileceği hususunda dokümana ve yarışma şartnamesine hükümler konulabilir. - Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğine kadar, bu Kanun kapsamında yapılacak ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, yüzde 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususunda doküman hükümler konulabilir.

- İhale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, teklifler ihale kriterlerine göre değerlendirildikten sonra yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanarak ihale sonuçlandırılır.''

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hasan Gül, AB ile müzakerelerde kamu alımları faslının açılabilmesi için Türkiye'nin mevzuat uyumunu gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti ve yasa taslağının da bu çerçevede hazırlandığını söyledi.

Gül, yeni yasada yabancıların ihalelere katılımıyla ilgili bir hüküm bulunmadığını ifade ederek, ''Bu konuda bir hükmün bulunmaması ihalelere yabancılar da katılabilirler anlamına geliyor. (Katılamazlar) demediğiniz sürece, zaten katılabilirler'' dedi.

KİK Başkanı, AB ile müzakerelerde yerli istekliye fiyat avantajının üyeliğe kadar korunmasının benimsendiğini de kaydederek, geçici maddeyle de bu hükmün korunduğunu söyledi.

Gül, ''serbestlik sadece AB ülkeleriyle mi sınırlı tutulacak'' şeklindeki soru üzerine de, ''Gerek Dünya Ticaret Örgütü ile olduğu gibi uluslararası anlaşmalar, gerekse ülkelerle karşılıklılık anlaşmalar çerçevesinde diğer ülkelerle olan durumu çözeceğiz. Orada tek bir formül olmayabilir. AB ülkelerine kısıtlama getirmeyeceğimiz net ama diğer ülkelerle ilgili kısıtlamalar yine taraf olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde devam ettirilebilir, bunlar kısmen kaldırılabilir'' açıklamasında bulundu.

EŞİK DEĞERDE AB'YE UYUM
Taslakla, Türkiye mevzuatında ihalelerin yabancılara açılma sınırı olarak kabul edilen eşik değer tanımı da AB'ye uyumlu hale getiriliyor.

Bu çerçevede AB'de olduğu gibi ''eşik değer''in üzerindeki ihaleler bire bir AB direktiflerine göre düzenleniyor, eşik değerin altında kalan ihaleler için ise daha esnek bir yapı öngörülüyor.

Taslağa göre, yaklaşık maliyet esas alınmak suretiyle kullanılacak eşik değer, yapım işi ihalelerinde 5 milyon 150 bin avro karşılığı Türk Lirası olarak belirlendi. Bu tutar, merkezi yönetim kapsamında yer alan idarelerin mal ve hizmet alımları ile tasarım yarışmalarında 133 bin avro, merkezi yönetim kapsamı dışında kalan idarelerin mal ve hizmet alımları ile tasarım yarışmalarında 206 bin avro olarak uygulanacak.

Eşik değer, yasada belirtilen araştırma geliştirme hizmet alımları ile bu hizmetlere ilişkin tasarı yarışmalarında da 206 bin avro olacak.

KİK Başkanı Gül, ''eşik değer''i kullanma mantığının değiştirileceğini, bu nedenle mevcut yasada ve öngörülen düzenlemede yer alan eşik değer rakamlarını karşılaştırmanın doğru olmayacağını söyledi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...