İlişkili Haberler

Ertelenen amme alacakları için uygulanacak tecil faizi oranı yıllık yüzde 22 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Tahsilat Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, amme borcunun ertelenmesine ilişkin yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen borçlara yıllık yüzde 22 faiz uygulanacak.

Tebliğin yayımından önce ertelenen amme alacaklarıyla tecil edilmiş ve bu şartlara uygun ödenmekte olan amme alacakları için tecil şartlarına uyulduğu sürece faiz oranı yüzde 12 olmaya devam edecek. 

Tebliğin yayımından önce ertelenmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak yeni talepler üzerine tecilin geçerli sayılması halinde, bugüne kadarki borçlara eski tecil faizi olan yüzde 12, bugünden sonrakilere ise yüzde 22 tecil faizi uygulanacak.

Tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak ilgili kanuna göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları çerçevesinde tespit edilecek. Tecil faizi, "Tahsilat Genel Tebliği"nde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacak.

Cumhurbaşkanı Kararı'na istinaden amme alacağının ödeme müddetinde ödenmeyen kısmına, vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için yüzde 1,40 uygulanan gecikme zammının 5 Eylül'den itibaren yüzde 2 olması kararlaştırıldı.

Buna göre, bu tarihten önce vadesi geldiği halde ödenmemiş amme alacaklarının 5 Eylül'den itibaren ödenecek kısımlarına ve söz konusu tarihten itibaren vadesi geldiği halde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için yüzde 2 gecikme zammı uygulanacak.

Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük hesaplandığından, 5 Eylül'den itibaren günlük gecikme zammı yüzde 0,0667 olacak.

Tecil faizi, zamanında ödenmeyen borçların en son raddede taksitlendirilmesi işlemlerinde ana paraya uygulanan faiz uygulaması anlamına geliyor.